W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Urodziło ci się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać.

Informacje:

  • rodzic dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka.

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

  • wypełniony wniosek o jednorazowe świadczenie – otwórz plik w nowym oknie,
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu). Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia - wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
  • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.
  1. Wypełnij wniosek o jednorazowe świadczenie.
  2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
  5. Czekaj na wypłatę jednorazowego świadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka.

  Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

  • 27 lutego 2019 – złóż wniosek do 27 lutego 2020,
  • 10 marca 2019 – złóż wniosek do 10 marca 2020,
  • 20 września 2019 – złóż wniosek do 21 września 2020 (20 września 2020 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego)

  Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

  Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

  • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

  Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

 • Każda gmina wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski. Może nią być na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna placówka. 

  Dowiedz się w swoim urzędzie miasta lub gminy, gdzie złożyć wniosek.

 • Usługa jest bezpłatna.

  • do 1 miesiąca, jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek,
  • do 2 miesięcy, jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

  Pieniądze możesz otrzymać:

  • przelewem na konto,
  • gotówką w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej, jeśli jest to możliwe w danej instytucji.

  Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci świadczenie.

 • Otrzymasz 4000 zł (jednorazowo), niezależnie od wysokości twojego dochodu.

  • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
  • Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
  • Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
   • bezpośrednio w jej siedzibie,
   • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
  • Złożenie odwołania jest bezpłatne.
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234) 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) 

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020 14:46

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej