W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Jeśli nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy, możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać.

Informacje:

  • rodzic dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka.

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

  Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

  Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

  Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

  • wypełniony wniosek o jednorazowe świadczenie – otwórz plik w nowym oknie,
  • swój dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu). Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia - wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
  • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.
  1. Wypełnij wniosek o jednorazowe świadczenie.
  2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
  5. Czekaj na wypłatę jednorazowego świadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

  Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

  • 1 stycznia 2016 – złóż wniosek do 2 stycznia 2017 (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego 2016 – złóż wniosek do 28 lutego 2017,
  • 5 września 2016 – złóż wniosek do 5 września 2017,
  • 10 marca 2017 – złóż wniosek do 10 marca 2018.

  Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

  Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

  • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

  Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

 • Każda gmina wyznacza instytucję, która przyjmuje wnioski. Może nią być na przykład urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna placówka. 

  Dowiedz się w swoim urzędzie gminy, gdzie złożyć wniosek.

 • Usługa jest bezpłatna.

  • do 1 miesiąca, jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek,
  • do 2 miesięcy, jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

  Pieniądze możesz otrzymać:

  • przelewem na konto,
  • gotówką w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej, jeśli jest to możliwe w danej instytucji.

  Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci świadczenie.

 • Otrzymasz 4000 zł (jednorazowo), niezależnie od wysokości twojego dochodu.

  • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
  • Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
  • Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
   • bezpośrednio w jej siedzibie,
   • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
  • Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019 15:00

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej