W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Urodziło ci się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet (online)  potrzebujesz profilu zaufanego (PZ) lub np. odpłatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Gdy złożysz wniosek przez internet całe postępowanie administracyjne przeprowadzone zostanie drogą elektroniczną.

Złóż wniosek

Informacje:

  • rodzic chorego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli  osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.
 • Jeżeli:

  • dziecko ma potwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.
  • dane do logowania na swój profil zaufany wraz z telefonem komórkowym lub – jeśli posiadasz odpłatny kwalifikowany podpis elektroniczny, wszystko to, czego potrzebujesz, aby go złożyć;
  • dane do wypełnienia wniosku online, przede wszystkim:
  • dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek,  w tym numery PESEL,
  • adres e-mail,
  • numer rachunku bankowego lub adres do przekazu pocztowego – jeśli nie możesz lub nie chcesz wypłacić świadczenia gotówką w kasie urzędu,
  • dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, m. in.:
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu. Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia – wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do becikowego. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko,
  • dodatkowe dokumenty – w zależności od okoliczności danej sprawy może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym złożenia oświadczeń. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty, a jeśli tak to jakie.

   

  1. Kliknij znajdujący się powyżej przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.
  2. System przekieruje cię do portalu Emp@tia – zaloguj się. Możesz wykorzystać: 
  • profil zaufany lub
  • podpis kwalifikowany.
  1. Wypełnij wniosek elektroniczny –  pamiętaj jeżeli składasz wraz z wnioskiem  inne wymagane dokumenty dołącz ich skany jako załączniki.
  2. Wyślij wniosek (wraz załącznikami) online.

  Poczekaj na odpowiedź urzędu – otrzymasz decyzję administracyjną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Jeśli składasz wniosek przez internet korespondencję z urzędu znajdziesz w swojej skrzynce odbiorczej na portalu Emp@tia.

 • W ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

  • 13 lipca 2020 – złóż wniosek do 13 lipca 2021,
  • 20 czerwca 2019 – złóż wniosek do 21 czerwca 2021 (20 czerwca 2021 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego).

  Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

  Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

  • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

   

 • Wniosek rozpatruje organ, który prowadzi w tych sprawach postępowania i jest właściwy według  twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej

   • urząd miasta albo gminy lub
   • ośrodek pomocy społecznej  lub
   • inne dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie.

  Jeżeli składasz wniosek przez internet, a nie wiesz gdzie go złożyć, system ci podpowie na podstawie twojego miejsca zamieszkania.

   

  •  
  • do 1 miesiąca, jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek,
  • do 2 miesięcy, jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

  Wypłatę świadczenia otrzymasz po wydaniu pozytywnej dla ciebie decyzji administracyjnej. 

 • Otrzymasz 4000 zł (jednorazowo), niezależnie od wysokości twojego dochodu.

 • Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Uzyskasz:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.)

  • rodzic chorego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli  osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.
 • Jeżeli:

  • dziecko ma potwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.
  • dane do wypełnienia wniosku, przede wszystkim:
  • dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, w tym numery PESEL,
  • numer rachunku bankowego lub adres do przekazu pocztowego – jeśli nie możesz lub nie chcesz wypłacić świadczenia gotówką w kasie urzędu,
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu. Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia - wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do becikowego. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko,
  • dodatkowe dokumenty – w zależności od okoliczności danej sprawy może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym złożenia oświadczeń. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty, a jeśli tak to jakie,
  • adres urzędu, do którego chcesz złożyć wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz.
  1. Wypełnij i podpisz wniosek. Możesz to zrobić w domu lub w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować
  2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować
  3. Zanieś wniosek wraz z kompletem dokumentów do urzędu, który przyznaje to świadczenie w twojej gminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

  Poczekaj na odpowiedź urzędu – otrzymasz decyzję administracyjną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 •  W ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

  • 13 lipca 2020 – złóż wniosek do 13 lipca 2021,
  • 20 czerwca 2019 – złóż wniosek do 21 czerwca 2021 (20 czerwca 2021 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego).

  Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

  Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

  • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

   

 •  Wniosek rozpatruje organ, który prowadzi w tych sprawach postępowania i jest właściwy według  twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej

   • urząd miasta albo gminy lub
   • ośrodek pomocy społecznej  lub
   • inne dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie.

  Jeżeli nie wiesz gdzie złożyć wniosek, dowiedz się w urzędzie miasta lub gminy  gdzie możesz to zrobić. 

   

  • do 1 miesiąca, jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek,
  • do 2 miesięcy, jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

  Wypłatę świadczenia otrzymasz po wydaniu pozytywnej dla ciebie decyzji administracyjnej. 

 • Otrzymasz 4000 zł (jednorazowo), niezależnie od wysokości twojego dochodu.

 • Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Uzyskasz:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.)

  • rodzic chorego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli  osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.
 • Jeżeli:

  • dziecko ma potwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.
  • dane do wypełnienia wniosku, przede wszystkim:
  • dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek,  w tym numery PESEL;
  • numer rachunku bankowego lub adres do przekazu pocztowego - jeśli nie możesz lub nie chcesz wypłacić świadczenia gotówką w kasie urzędu;
  • formularz wniosku do wypełnienia – otrzymasz go w urzędzie, który przyznaje to świadczenie. Jeśli chcesz możesz wypełnić go odręcznie w domu:  pobierz i wydrukuj wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia 4000 zł;
  • dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, m. in.:
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu. Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia - wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do becikowego. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko;
  • dodatkowe dokumenty - w zależności od okoliczności danej sprawy może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym złożenia oświadczeń. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty, a jeśli tak to jakie;
  • adres urzędu, do którego chcesz złożyć wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz.
  1. Wypełnij i podpisz wniosek. Możesz to zrobić w domu lub w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować. 
  2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować
  3. Wyślij pocztą wniosek wraz z kompletem dokumentów do urzędu, który przyznaje to świadczenie w twojej gminie. Najlepiej wyślij listem poleconym i zachowaj potwierdzenie wysłania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

  Poczekaj na odpowiedź urzędu - otrzymasz decyzję administracyjną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 •  W ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat:

  • 13 lipca 2020 – złóż wniosek do 13 lipca 2021,
  • 20 czerwca 2019 – złóż wniosek do 21 czerwca 2021 (20 czerwca 2021 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc termin wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego).

  Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

  Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

  • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
  • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

   

 •  Wniosek rozpatruje organ, który prowadzi w tych sprawach postępowania i jest właściwy według  twojego miejsca zamieszkania. Jest to najczęściej:

   • urząd miasta albo gminy lub
   • ośrodek pomocy społecznej  lub
   • inne dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie.

  Jeżeli nie wiesz gdzie złożyć wniosek, dowiedz się w urzędzie miasta lub gminy, gdzie możesz to zrobić. 

   

  • do 1 miesiąca, jeśli złożysz prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek,
  • do 2 miesięcy, jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

  Wypłatę świadczenia otrzymasz po wydaniu pozytywnej dla ciebie decyzji administracyjnej. 

 • Otrzymasz 4000 zł (jednorazowo), niezależnie od wysokości twojego dochodu.

 • Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

  • osobiście,
  • pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Uzyskasz:

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022 17:01

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}