W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj materiały geodezyjne i kartograficzne

Interesujesz się geodezją lub kartografią i chcesz uzyskać dostęp do materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? Jesteś studentem geologii lub geografii i potrzebujesz map lub innych dokumentów cyfrowych? Sprawdź, jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Materiały z jakiego zasobu chcesz dostać?

Sprawdź, jakie dane możesz uzyskać

Jak chcesz załatwić sprawę?

Jak chcesz załatwić sprawę?

Jak chcesz załatwić sprawę?

Informacje:

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 10:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Informacje:

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 10:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Informacje:

 • Wydrukuj i wypełnij załącznik nr 2 do rozporządzenia lub zrób to w urzędzie marszałkowskim.
  Możesz też pobrać i wypełnić wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na komputerze, a następnie wydrukować go i podpisać.

  Materiały

  Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Formularz​_W​_wzgik.docx 0.02MB
  • Jeśli chcesz uzyskać Dane Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – nie składaj wniosku. Pobierz je ze strony geoportal.gov.pl lub z portalu prowadzonego przez marszałka województwa (o ile marszałek województwa udostępnił taką usługę).
  • Jeśli chcesz uzyskać inne materiały – złóż wniosek zgodnie z instrukcją:
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na list z informacją o wysokości opłaty.
  4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  5. Odbierz gotowe materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W urzędzie marszałkowskim.

  Możesz złożyć wniosek:

  • w urzędzie,
  • pocztą.

  Sprawdź adres urzędu marszałkowskiego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Kiedy złożysz wniosek, otrzymasz z urzędu informację o opłacie. Zależy ona między innymi od:

  • celu, w jakim wykorzystasz materiały, które dostaniesz.
  • sposobu udostępniania – elektronicznie czy papierowo,
  • ilości materiałów,
  • baz danych, z których otrzymasz materiały.

  Możesz zapłacić:

  • przelewem na numer rachunku, który wskaże urząd,
  • w kasie urzędu.
 • Czas oczekiwania zależy między innymi od tego, ile czasu urząd potrzebuje na to, aby przygotować materiały. Najpierw zapłać za materiały. Gdy urząd otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały.
  Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały (w postaci cyfrowej lub drukowanej) oraz sposobu ich odbioru (w urzędzie, pocztą lub za pomocą niektórych środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem).

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. poz. 1322)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 10:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Informacje:

 • Wniosek, który znajdziesz w sekcji Materiały.

  Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

  W niektórych urzędach marszałkowskich możesz skorzystać z portalu, na którym złożysz wniosek online i udostępnisz materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przykładem takiego portalu jest portal PZGiK dla województwa dolnośląskiego.

  Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który możesz zweryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, są tak samo ważne pod względem prawnym jak własnoręcznie podpisane dokumenty.

  Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

  • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
  • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
  • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

  Materiały

  Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Formularz​_W​_wzgik.docx 0.02MB
  • Jeśli chcesz uzyskać Dane Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – nie składaj wniosku. Pobierz je ze strony geoportal.gov.pl lub z portalu prowadzonego przez marszałka województwa (o ile marszałek województwa udostępnił taką usługę).
  • Wniosek poprzez platformę ePUAP można wysłać jedynie w formie pisma ogólnego. Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej należy dodać jako załącznik do pisma:
  1. Wypełnij wniosek, a następnie zapisz go i zamknij. Wniosek znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  3. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Wybierz właściwy urząd marszałkowski, do którego chcesz wysłać wniosek.
  5. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką oraz dodaj jako załącznik uprzednio przygotowany wniosek.
  6. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  7. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  8. Czekaj na odpowiedź – dostaniesz z urzędu informację, ile zapłacić.
  9. Zapłać za udostępniane materiały. Możesz zapłacić przelewem na konto wskazane przez urząd.
  10. Odbierz gotowe materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Kiedy złożysz wniosek, otrzymasz z urzędu informację o opłacie. Zależy ona między innymi od

  • celu, w jakim wykorzystasz materiały, które dostaniesz.
  • sposobu udostępniania – elektronicznie czy papierowo,
  • ilości materiałów,
  • baz danych, z których otrzymasz materiały.

  Możesz zapłacić:

  • przelewem na numer rachunku, który wskaże urząd,
  • w kasie urzędu.
 • Czas oczekiwania zależy między innymi od tego, ile czasu urząd potrzebuje na to, aby przygotować materiały. Najpierw zapłać za materiały. Gdy urząd otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały.
  Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały (w postaci cyfrowej lub drukowanej) oraz sposobu ich odbioru (w urzędzie, pocztą lub za pomocą niektórych środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem).

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. poz. 1322)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 10:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Informacje:

Jeśli potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo chcesz zrobić wpis w księdze wieczystej – skorzystaj z usługi Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 • Wydrukuj i wypełnij załącznik nr 3 do rozporządzenia. Możesz to zrobić także w urzędzie (w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta).

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na list ze starostwa powiatowego albo z urzędu miasta z informacją o wysokości opłaty.
  4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  5. Odbierz gotowe materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na prawach powiatu.

  Możesz złożyć wniosek:

  • w urzędzie (w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta),
  • pocztą.
 • Kiedy złożysz wniosek, otrzymasz z urzędu informację o opłacie. Zależy ona między innymi od

  • celu, w jakim wykorzystasz materiały, które dostaniesz.
  • sposobu udostępniania – elektronicznie czy papierowo,
  • ilości materiałów,
  • baz danych, z których otrzymasz materiały.

  Możesz zapłacić:

  • przelewem na numer rachunku starostwa powiatowego albo urzędu miasta,
  • w kasie starostwa powiatowego albo urzędu miasta.
 • Czas oczekiwania zależy między innymi od tego, ile czasu urząd potrzebuje na to, aby przygotować materiały. Najpierw zapłać za materiały. Gdy urząd otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały.
  Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały (w postaci cyfrowej lub drukowanej) oraz sposobu ich odbioru (w urzędzie, pocztą lub za pomocą niektórych środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem).

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 r. poz. 57)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. poz. 1322)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 10:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Informacje:

Jeśli potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo chcesz zrobić wpis w księdze wieczystej – skorzystaj z usługi Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 • Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

  Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym – masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który możesz zweryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, są tak samo ważne pod względem prawnym jak własnoręcznie podpisane dokumenty.

  Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

  • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
  • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
  • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.
 • W większości starostw powiatowych możesz skorzystać z portalu, na którym złożysz wniosek o otrzymasz materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  online. Aby skorzystać z tej możliwości:

  • wejdź na stronę służby geodezyjnej,
  • z danych teleadresowych wybierz Geodeci powiatowi lub Ośrodki dokumentacji i wybierz województwo,
  • wybierz i kliknij portal mapowy – nie we wszystkich powiatowych portalach możesz złożyć wniosek i pobrać materiały. Jeżeli nie wiesz, czy wybrany przez ciebie powiatowy portal obsługuje wnioski online – skontaktuj się z jego administratorem lub poszukaj informacji na stronie portalu powiatowego.

  Jeśli starostwo powiatowe nie udostępnia usługi online – złóż wniosek przez platformę ePUAP zgodnie z instrukcją.

  1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  2. Kiknij Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę.
  3. Wybierz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysyłasz dokumenty.
  7. Wypełnij wniosek.
  8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  9. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  10. Czekaj na odpowiedź z informacją, ile zapłacisz za materiały. Odpowiedź dostaniesz na swoje konto na platformie ePUAP.
  11. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  12. Odbierz materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

 • Informację o opłacie i numer rachunku, na który masz zrobić przelew, dostaniesz w odpowiedzi od organu, który załatwia twoją sprawę.

  Opłata zależy między innym od:

  • celu, w jakim wykorzystasz materiały, które dostaniesz.
  • sposobu udostępniania – elektronicznie czy papierowo,
  • ilości materiałów,
  • baz danych, z których otrzymasz materiały.
 • Czas oczekiwania zależy między innymi od tego, ile czasu urząd potrzebuje na to, aby przygotować materiały. Najpierw zapłać za materiały. Gdy urząd otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały.
  Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały (w postaci cyfrowej lub drukowanej) oraz sposobu ich odbioru (w urzędzie, pocztą lub za pomocą niektórych środków komunikacji elektronicznej, np. e-mailem).

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2021 poz. 214)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. poz. 1322)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 10:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}