W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zapłacisz opłatę skarbową, chyba że należysz do osób zwolnionych z tej opłaty.

Wyślij wniosek o uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 •  

  Każda osoba, której akt dotyczy, oraz:

  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny – na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
  • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),
  • sąd,
  • prokurator,
  • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
  • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

  Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  • jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby – dokument, który potwierdzi twój interes prawny,
  • jeśli jesteś pełnomocnikiem – pełnomocnictwo.
  1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Wypełnij wniosek.
  4. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym (jeśli go masz).
  5. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

  Usługa jest odmiejscowiona – to znaczy, że możesz wysłać wniosek do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

  We wniosku możesz skorzystać z płatności online. Opłata za odpis aktu zostanie wtedy powiększona o koszt przelewu. Sprawdź, czy urząd, do którego składasz wniosek, przyjmuje płatności online. Listę gmin, które korzystają z płatności online, znajdziesz na stronie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej.

  Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

  • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
  • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
  • ZUS,
  • alimentów,
  • przyznania: opieki, kurateli, adopcji,
  • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

  Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

 • Odpis dostaniesz:

  • jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego – od razu,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

  • jeśli złożysz wniosek w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek,
  • jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek.

  Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

  • odpisy skrócone: aktu urodzenia; aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe; aktu małżeństwa; aktu zgonu,
  • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

   Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

   Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

  • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

   Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony – stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

  Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

  • papierowej,
  • elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej – dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

   Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

 • Każda osoba, której akt dotyczy, oraz:

  • jej małżonek,
  • inna osoba z bliskiej rodziny – na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
  • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),
  • sąd,
  • prokurator,
  • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
  • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

  Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Dostaniesz go na przykład w USC. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz 3 możliwości:
   • odebrać osobiście w USC – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
   • dostać pocztą – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
   • dostać w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w postaci elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
  • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
  • jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby – przygotuj dokument, który potwierdzi twój interes prawny,
  • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport).
  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać za odpis aktu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Złóż wniosek w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
 • W dowolnym USC w Polsce.

  Podaj, gdzie jesteś, a znajdziesz najbliższy urząd

   

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

  Możesz:

  • zrobić przelew na konto urzędu, w którym składasz wniosek,
  • zapłacić w kasie urzędu, w którym składasz wniosek.

  Zachowaj dowód opłaty.

  Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

  • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
  • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
  • ZUS,
  • alimentów,
  • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
  • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

  Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

 • Odpis dostaniesz:

  • jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego – od razu,

  Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego może to zająć więcej czasu.

  • jeśli złożysz wniosek w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek,
  • jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek.

  Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

  • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
  • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

   Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

   Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

  • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

   Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

  Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

  • papierowej,
  • elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej – dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

   Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

 • Każda osoba, której akt dotyczy, oraz:

  • osoba, której akt dotyczy, oraz:
   • jej małżonek,
   • inna osoba z bliskiej rodziny – na przykład rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo,
   • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
  • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),
  • sąd,
  • prokurator,
  • organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
  • instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

  Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Dostaniesz go na przykład w USC. Wiele USC udostępnia wniosek na swojej stronie internetowej – możesz go pobrać i wydrukować. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis. Masz 3 możliwości:
   • odebrać osobiście w USC – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
   • dostać pocztą – odpis w postaci tradycyjnej (papierowy),
   • dostać w postaci elektronicznej na swoją skrzynkę na platformie ePUAP. Pamiętaj, że w postaci elektronicznej nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego,
  • potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
  • jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby – przygotuj dokument, który potwierdzi twój interes prawny.
  • Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  • Zapłać za odpis aktu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  • Wyślij wniosek do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysyłasz wniosek.
 • Do dowolnego USC w Polsce.

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

  Możesz zrobić przelew na konto urzędu, do którego wysyłasz wniosek. Zachowaj dowód opłaty.

  Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:

  • uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,
  • świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
  • ZUS,
  • alimentów,
  • przyznania opieki, kurateli, adopcji,
  • zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

  Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.

 • Urzędnik wyśle ci odpis:

  • jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego – od razu,

   Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

  • jeśli złożysz wniosek w USC, w którym jest akt w postaci papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek,
  • jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w postaci papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek.

  Kierownik USC może odmówić wydania odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli na przykład chcesz dostać odpis aktu innej osoby, ale nie masz do tego prawa. Dostaniesz wtedy odmowę w formie decyzji administracyjnej. Masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

  • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
  • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,

   Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.

   Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.

  • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.

   Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

  Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez ciebie postaci:

  • papierowej,
  • elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w postaci elektronicznej – dostaniesz go na swoją skrzynkę na platformie ePUAP (jeśli masz tam konto).

   Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2020 16:30

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji