W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj paszport – usługa dla osoby dorosłej

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską – musisz mieć paszport. Sprawdź, jak go uzyskać.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Gdzie chcesz złożyć wniosek o paszport?

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską – musisz mieć paszport. Sprawdź, jak go uzyskać.

Informacje:

Jeśli potrzebujesz innego paszportu, wybierz odpowiednią usługę: Uzyskaj paszport tymczasowy, Uzyskaj paszport dla dziecka

  • osoba, która chce dostać paszport,
  • jeśli paszport ma być dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych – opiekun prawny lub kurator.
  • twoje jedno aktualne, kolorowe zdjęcie – zrób je u fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie – sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
  • dowód opłaty za paszport (po złożeniu wniosku opłata nie podlega zwrotowi),
  • jeśli przysługuje ci prawo do zniżki lub zwolnienia z opłaty – dokument, który to potwierdzi, na przykład ważna legitymacja studencka (szczegóły znajdziesz w sekcji Zwolnienia i zniżki),
  • ważny paszport, którego obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu – weź ze sobą ważny dowód osobisty,
  • jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

  Urzędnik może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład o odpis polskiego aktu stanu cywilnego, potwierdzenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

  • będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
  • w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.
  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać za paszport. W przypadku płatności elektronicznych, wydrukuj i zabierz ze sobą dowód opłaty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz. Informacje o zniżkach znajdziesz w sekcji Zwolneinia i zniżki.
  3. Złóż dokumenty w punkcie paszportowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Odbierz paszport. Informacje o terminie odbioru znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

 • Jeśli nie masz żadnej zniżki – 140 zł.

  Nie ma jednego sposobu i jednego rachunku bankowego, aby zapłacić za paszport. Dowiedz się na stronie punktu paszportowego, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Informacje na temat punktów paszportowych znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Możesz skorzystać z 50% zniżki – czyli zapłacisz 70 zł – jeśli:

  • jesteś uczniem albo studentem (między 18 a 26 rokiem życia),
  • jesteś emerytem,
  • jesteś rencistą,
  • jesteś osobą z niepełnosprawnością,
  • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
  • masz ustalone prawo do renty socjalnej,
  • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
  • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,
  • pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
  • masz status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
  • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
  • pracowałeś(-aś) po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
  • nie pracowałeś(-aś) przed 31 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
  • nie mogłeś(-aś) wykonywać swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległosci i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
  • jesteś żołnierzem pełniącym terytorialną służbę wojskową,
  • jesteś strażakiem ratownikiem ochotniczej strazy pożarnej, 
  • jesteś osobą której przyznano świadczenie ratownicze,
  • jesteś ochotnikiem pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
  • jesteś weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa,
  • jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej, rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny  dom dziecka i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

  Możesz skorzystać z 75% zniżki – czyli zapłacisz 35 zł – jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej, posiadasz ważną kartę Dużej Rodziny i jesteś: 

  • uczniem lub studentem do 25 roku życia. 

  Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

  • w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat,
  • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym lub korzystasz z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
  • twój paszport został błędnie spersonalizowany lub posiada wadę techniczną, 
  • w twoim paszporcie stwierdzone zostaną niezgodności w zakresie na przykład imienia, nazwiska, daty urodzenia,
  • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych),
  • masz prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza nieważność decyzji o odmowie wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz — skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek. 

 • Około miesiąca od złożenia wniosku. Podczas składania wniosku urzędnik poda ci przewidywany termin odbioru paszportu. W szczególnych sytuacjach termin może się wydłużyć.

  Możesz sprawdzić, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru. Wejdź na stronę usługi Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy i wpisz numer sprawy – znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku (zobacz grafikę poniżej),

 • Osobiście w punkcie paszportowym – tam, gdzie złożysz wniosek.

  Weź ze sobą:

  • ważny dokument tożsamości,
  • aktualny dokument paszportowy – jeśli masz,
  • poprzedni paszport – jeśli masz. Zostanie on anulowany.

  Przy odbiorze paszportu możesz sprawdzić, czy twoje dane osobowe i biometryczne są poprawne. 

 • 10 lat. W paszporcie znajdziesz datę upływu jego ważności.

  • Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 350 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2050)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2022 12:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje:

Jeśli potrzebujesz innego paszportu, wybierz odpowiednią usługę: Uzyskaj paszport tymczasowy, Uzyskaj paszport dla dziecka

  • osoba, która chce dostać paszport,
  • jeśli paszport ma być dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych – opiekun prawny lub kurator.
  • twoje jedno aktualne kolorowe zdjęcie – zrób je u fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie – sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
  • dowód opłaty za paszport (po złozeniu wniosku opłata nie podlega zwrotowi),
  • jeśli przysługuje ci prawo do zniżki lub zwolnienia z opłaty – dokument, który to potwierdzi, na przykład legitymacja studencka (szczegóły znajdziesz w sekcji Zwolnienia i zniżki),
  • ważny paszport, który obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu – weź ze sobą ważny dowód osobisty,
  • jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa.

  Urzędnik może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, potwierdzenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

  • będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
  • w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.
  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Znajdź polski konsulat w kraju, w którym chcesz dostać paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Zapłać za paszport. W przypadku płatności elektronicznych, wydrukuj i zabierz ze sobą dowód opłaty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz. Informacje o zniżkach znajdziesz w sekcji Zwolneinia i zniżki.
  4. Złóż dokumenty w konsulacie.
  5. Odbierz paszport. Informacje o terminie odbioru znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz wyrobić paszport.

  Nie ma jednego sposobu i jednego rachunku bankowego, aby zapłacić za paszport. Dowiedz się w konsulacie, w którym składasz wniosek, jak możesz zapłacić. Adresy konsulatów znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Możesz skorzystać z 50% zniżki, jeśli:

  • jesteś uczniem albo studentem (między 18 a 26 rokiem życia),
  • jesteś emerytem,
  • jesteś rencistą,
  • jesteś osobą z niepełnosprawnością,
  • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
  • masz ustalone prawo do renty socjalnej,
  • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
  • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,
  • pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
  • masz status działacza opozycji antykomunistycznej  lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
  • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
  • pracowałeś(-aś) po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
  • pracowałeś(-aś) przezd 3 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
  • nie mogłeś(-aś) wykonywać swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych za działalnia na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległosci i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polsce (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
  • jesteś żołnierzem pełniącym terytorialną służbę wojskową,
  • jesteś strażakiem ratownikiem ochotniczej strazy pożarnej,
  • jesteś osobą której przyznano świadczenie ratownicze,
  • jesteś ochotnikiem pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
  • jesteś weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa,
  • jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej, a także rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny  dom dziecka i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

  Możesz skorzystać z 75% zniżki, jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej, masz ważną kartę Dużej Rodziny i jesteś uczniem lub studentem do 25 roku życia.

  Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

  • w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat,
  • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym lub korzystasz z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
  • twój paszport został błędnie spersonalizowany lub posiada wadę techniczną, 
  • w twoim paszporcie stwierdzone zostaną niezgodności w zakresie na przykład imienia, nazwiska, daty urodzenia,
  • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych),
  • masz prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza nieważność decyzji o odmowie wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz – skontaktuj się z konsulatem, w którym składasz wniosek. Jeśli masz już ulgę – dolicz do niej zniżkę.

 • Podczas składania wniosku pracownik konsulatu poda ci przewidywany termin odbioru paszportu.

  Możesz sprawdzić, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru. Wejdź na stronę usługi Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy i wpisz numer sprawy – znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku (zobacz grafikę poniżej).

 • Odbierz go osobiście w konsulacie, w którym złożysz wniosek.

  Weź ze sobą:

  • ważny dokument tożsamości,
  • aktualny dokument paszportowy – jeśli masz,
  • poprzedni paszport – jeśli masz. Zostanie on anulowany.

  Przy odbiorze paszportu możesz sprawdzić, czy twoje dane osobowe i biometryczne są poprawne. 

  Jeżeli paszport otrzymasz od operatora pocztowego lub przewozowego, wejdź na stronę usługi potwierdz odbiór paszportu, który dostarczył kurier 

 • 10 lat. W paszporcie znajdziesz datę upływu jego ważności.

  • Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 350 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2050
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2237).

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2022 12:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}