W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj pozwolenie na konwencjonalny materiał siewny

Pamiętaj, że żeby użyć konwencjonalnego materiału siewnego, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Konwencjonalny materiał siewny to materiał, który został wytworzony bez użycia metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgodę należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

   

 • Wyłącznie wtedy, gdy: 

  • żadna odmiana gatunku, którą chcesz uzyskać, nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce;
  • żaden dostawca (podmiot gospodarczy sprzedający materiał do siewu i sadzenia) nie jest w stanie dostarczyć tego materiału przed zasiewami lub sadzeniem, mimo że zamówienie zostało złożone odpowiednio wcześniej;
  • odmiana, którą chcesz kupić:
   • nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce,
   • jesteś w stanie udowodnić, że nie ma alternatywnej odmiany tego samego gatunku, która byłaby odpowiednia,
   • zezwolenie ma w związku z tym duże znaczenie dla produkcji;
  • materiał będzie stosowany do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian. 
 • Producent ekologiczny, który spełnił choć jeden z warunków opisanych w sekcji Kiedy możesz uzyskać.

 • Wniosek o wydanie pozwolenia (plik .doc, 206 kB). We wniosku podaj:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (jeśli pod tymn adresem prowadzona jest działalność) lub adres siedziby,
  • dane kontaktowe,
  • informacje o materiale, który ma byż zastosowany:
   • gatunek lub rodzaj mieszanki,
   • odmiana lub typ użytkowania mieszanki,
   • nazwa podkładki lub przeznaczenie mieszanki, 
   • ilość materiału,
   • planowany termin siewu/sadzenia,
  • uzasadnienie potrzeby zastosowania materiału konwencjonalnego.
  1. Zaloguj się na swoje konto w ePUAP. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego. Sprawdż, jak założyć profil zaufany.
  2. Wypełnij wniosek. W tym celu kliknij w nazwę odpowiedniego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (wlaściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności).
  3. Podpisz wniosek w postaci elektronicznej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  4. Wyślij wniosek. Otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.
 • Wniosek złóż nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

 • Na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, wlaściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 1 miesiąc.

 • Wykaz aktualizowany jest 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu. 

  • Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2020 , poz.1324);
  • Ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 , poz. 129);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735);
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu nasiennictwa;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 roku, ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady WE nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. UE L 250 z dnia 18.09.2008 r. ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U.  UE L 189 z dnia 20.07.2007 r. ze zm.). 

 • Konwencjonalny materiał siewny to materiał, który został wytworzony bez użycia metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgodę należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

   

 • Wyłącznie wtedy, gdy: 

  • żadna odmiana gatunku, którą chcesz uzyskać, nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce;
  • żaden dostawca (podmiot gospodarczy sprzedający materiał do siewu i sadzenia) nie jest w stanie dostarczyć tego materiału przed zasiewami lub sadzeniem, mimo że zamówienie zostało złożone odpowiednio wcześniej;
  • odmiana, którą chcesz kupić:
   • nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce,
   • jesteś w stanie udowodnić, że nie ma alternatywnej odmiany tego samego gatunku, która byłaby odpowiednia,
   • zezwolenie ma w związku z tym duże znaczenie dla produkcji;
  • materiał będzie stosowany do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian. 
 • Producent ekologiczny, który spełnił choć jeden z warunków opisanych w sekcji Kiedy możesz uzyskać.

 • Wniosek o wydanie pozwolenia (plik .doc, 206 kB). We wniosku podaj:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (jeśli pod tymn adresem prowadzona jest działalność) lub adres siedziby,
  • dane kontaktowe,
  • informacje o materiale, który ma byż zastosowany:
   • gatunek lub rodzaj mieszanki,
   • odmiana lub typ użytkowania mieszanki,
   • nazwa podkładki lub przeznaczenie mieszanki, 
   • ilość materiału,
   • planowany termin siewu/sadzenia,
  • uzasadnienie potrzeby zastosowania materiału konwencjonalnego.
 • Wniosek złóż nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

 • Do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wlaściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 1 miesiąc.

 • Wykaz aktualizowany jest 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu. 

   

  • Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2020 , poz.1324);
  • Ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 , poz. 129);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735);
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu nasiennictwa;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 roku, ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady WE nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. UE L 250 z dnia 18.09.2008 r. ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U.  UE L 189 z dnia 20.07.2007 r. ze zm.). 

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:31

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

{"register":{"columns":[]}}