W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zezwolenie na nieekologiczny materiał siewny

Pamiętaj, że żeby użyć nieekologicznego materiału, który przeznaczony jest do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Nieekologiczny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin to materiał, który został wytworzony bez użycia metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgodę należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

   

 • Wyłącznie wtedy, gdy: 

  • żadna odmiana gatunku, którą chcesz uzyskać, nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce;
  • żaden podmiot, który sprzedaje ekologiczny materiał do siewu i sadzenia, nie jest w stanie dostarczyć tego materiału przed zasiewami lub sadzeniem, mimo że zamówienie zostało złożone odpowiednio wcześniej;
  • odmiana, którą chcesz kupić:
   • nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce,
   • jesteś w stanie udowodnić, że nie ma alternatywnej odmiany tego samego gatunku, która byłaby odpowiednia,
   • zezwolenie ma w związku z tym duże znaczenie dla produkcji;
  • materiał będzie stosowany do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian. 
 • Producent ekologiczny, który spełnił choć jeden z warunków opisanych w sekcji Kiedy możesz uzyskać.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia ‒ właściwy dla inspektoratu, do którego chcesz go złożyć. We wniosku podaj:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (jeśli pod tym adresem prowadzona jest działalność) lub adres siedziby,
  • dane kontaktowe,
  • informacje o materiale, który ma być zastosowany:
   • gatunek lub rodzaj mieszanki,
   • odmiana lub typ użytkowania mieszanki,
   • nazwa podkładki lub przeznaczenie mieszanki, 
   • ilość materiału,
   • planowany termin siewu/sadzenia,
  • uzasadnienie potrzeby zastosowania materiału nieekologicznego.
  1. Zaloguj się na swoje konto w ePUAP. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.
  2. Wypełnij wniosek. W tym celu kliknij w nazwę odpowiedniego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności).
  3. Podpisz wniosek w postaci elektronicznej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  4. Wyślij wniosek. Otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.
 • Wniosek złóż nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

 • Na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, wlaściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 1 miesiąc.

 • Wykaz aktualizowany jest 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu. 

  • Ustawa z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji rolniczej (Dz. U. z 2022, poz. 1370),
  • Ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 , poz. 129),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu nasiennictwa,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. UE. L 2018.150.1 z 14.06.2018 r.)
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które maja być dostarczane przez państwa członkowskie.

 • Nieekologiczny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin to materiał, który został wytworzony bez użycia metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zgodę należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

   

 • Wyłącznie wtedy, gdy: 

  • żadna odmiana gatunku, którą chcesz uzyskać, nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce;
  • żaden podmiot, który sprzedaje ekologiczny materiał do siewu i sadzenia, nie jest w stanie dostarczyć tego materiału przed zasiewami lub sadzeniem, mimo że zamówienie zostało złożone odpowiednio wcześniej;
  • odmiana, którą chcesz kupić:
   • nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce,
   • jesteś w stanie udowodnić, że nie ma alternatywnej odmiany tego samego gatunku, która byłaby odpowiednia,
   • zezwolenie ma w związku z tym duże znaczenie dla produkcji;
  • materiał będzie stosowany do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian. 
 • Producent ekologiczny, który spełnił choć jeden z warunków opisanych w sekcji Kiedy możesz uzyskać.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia ‒ właściwy dla inspektoratu, do którego chcesz go złożyć. We wniosku podaj:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (jeśli pod tym adresem prowadzona jest działalność) lub adres siedziby,
  • dane kontaktowe,
  • informacje o materiale, który ma być zastosowany:
   • gatunek lub rodzaj mieszanki,
   • odmiana lub typ użytkowania mieszanki,
   • nazwa podkładki lub przeznaczenie mieszanki, 
   • ilość materiału,
   • planowany termin siewu/sadzenia,
  • uzasadnienie potrzeby zastosowania materiału nieekologicznego.
 • Wniosek złóż nie wcześniej niż na miesiąc przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

 • Do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wlaściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Maksymalny termin rozpatrzenia wniosku to 1 miesiąc.

 • Wykaz aktualizowany jest 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu. 

   

  • Ustawa z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji rolniczej (Dz. U. z 2022, poz. 1370),
  • Ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 , poz. 129),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu nasiennictwa,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. UE. L 2018.150.1 z 14.06.2018 r.)
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które maja być dostarczane przez państwa członkowskie.

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2022 13:01

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

{"register":{"columns":[]}}