W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj świadczenie rehabilitacyjne z tytułu ubezpieczenia chorobowego

Kończy się twój zasiłek chorobowy, a ty dalej nie możesz pracować? Wiesz jednak, że leczenie lub rehabilitacja pozwoliłyby ci wrócić do pracy? Pamiętaj, że możesz dostać świadczenie rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Takie świadczenie możesz dostawać maksymalnie przez 12 miesięcy (360 dni). Dowiedz się, kto i w jakiej sytuacji może je otrzymać.

Informacje:

 • Każdy, jeśli spełnia poniższe wymagania:

  • przyznano ci wcześniej zasiłek chorobowy i niedługo kończy się maksymalny okres, przez który możesz go pobierać (182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni),
  • mimo leczenia nadal nie możesz wrócić do pracy,
  • twoje dalsze leczenie albo rehabilitacja mogą ci pomóc w powrocie do pracy,
  • spełniasz JEDEN z poniższych warunków:
   • jesteś pracownikiem (masz umowę o pracę),
   • pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z taką osobą, pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
   • wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (pracujesz w domu, na przykład składasz długopisy, szyjesz, tworzysz biżuterię pasmanteryjną z filcu),
   • prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
   • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
   • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną,
   • jesteś osobą duchowną,
   • pobierasz zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal chorujesz,
   • odbywasz służbę zastępczą.

  Kiedy nie możesz otrzymać:

  • masz przyznaną emeryturę,
  • pobierasz zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • masz przyznaną rentę z powodu niezdolności do pracy, masz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające albo jesteś na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • jesteś na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,
  • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i NIE masz skierowania do pracy.

   

  • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) – oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca), wypełniony i podpisany wniosek w części, którą ty musisz wypełnić, możesz wysyłać przez PUE ZUS,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) – druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie, lekarz może złożyć ten dokument przez PUE ZUS,
  • wywiad zawodowy z twojego miejsca pracy (OL-10) – druk wystawia płatnik składek. Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo składasz wniosek o świadczenie, gdy nie masz już ubezpieczenia chorobowego,
  • oświadczenie (Z-10) – jeśli składasz wniosek o świadczenie i nie masz już ubezpieczenia chorobowego, wypełnione i podpisane oświadczenie  możesz wysyłać przez PUE ZUS. Oświadczenie to nie jest potrzebne , jeśli złożyłeś je, aby otrzymać zasiłek chorobowy i nie zmieniły się podane w oświadczeniu okoliczności,
  • zaświadczenie płatnika składek (na przykład twojego pracodawcy) – jeśli wiesz, że świadczenie zostanie wypłacone przez ZUS:
   1.  Z-3 w przypadku pracowników,
   2.  Z-3b w przypadku ubezpieczonych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, ubezpieczonych, którzy z nimi współpracują oraz duchownych,
   3.  Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

  Uwaga!
  Płatnik składek może złożyć dokumenty Z-3, Z-3a oraz Z-3b przez  PUE ZUS.
  Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne, jeśli ZUS wypłacał ci zasiłek chorobowy i nie nastąpiły żadne zmiany, od których zależy prawo do świadczenia lub jego wysokość. 

 • Jeśli załatwiasz sprawę przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS

  1. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS.
  2. W katalogu usług wybierz usługę „Złożenie dokumentu ZNp.-7” oraz usługę „Złożenie dokumentu Z-10”, jeśli nie masz już ubezpieczenia chorobowego. Wnioski możesz utworzyć także z zakładki Dokumenty i wiadomości – Dokumenty robocze.
  3. Wypełnij wniosek i wyślij go do ZUS (wniosek musisz podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, czyli e-dowodem i profilem PUE.
  4. Zbierz pozostałe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  5. Złóż dokumenty w jednostce ZUS – zgodnie z twoim miejscem zamieszkania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
   Dokumenty możesz dostarczyć:
   • osobiście,
   • za pośrednictwem pełnomocnika,
   • pocztą tradycyjną.

  Pamiętaj, że ZUS wezwie cię na badanie do lekarza orzecznika ZUS.

 • Złóż wniosek co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który możesz pobierać zasiłek chorobowy (ten okres to 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni). Dzięki temu nie będziesz czekać na świadczenie. Dostaniesz je, gdy skończy się zasiłek chorobowy. Wniosek powinieneś złożyć najpóźniej w czasie 18 miesięcy po okresie, w którym pobierałeś zasiłek chorobowy.

  Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć. 

 • Usługa jest bezpłatna.

 • W ciągu 60 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów dostaniesz z ZUS decyzję. Będzie w niej informacja, kto wypłaci ci świadczenie (ZUS albo płatnik składek, czyli na przykład twój pracodawca).

  Może się zdarzyć, że lekarz orzecznik wyda orzeczenie, z którym się nie zgodzisz. Możesz wtedy złożyć sprzeciw. Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS może nie zgodzić się również prezes ZUS. W tych dwóch sytuacjach ZUS wezwie cię na badanie przed komisję lekarską. Wtedy decyzję ZUS dostaniesz w ciągu 30 dni od badania przez komisję lekarską.

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli świadczenie pobierasz w czasie ciąży.

  Wysokość świadczenia wyliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

  W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego podstawą wymiaru jest podstawa, którą ZUS lub płatnik składek przyjął dla zasiłku chorobowego, po waloryzacji.

   

  • jeśli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS – w ciągu 60 dni od dnia, w którym złożysz wniosek,
  • jeśli świadczenie będzie wypłacane przez płatnika składek (na przykład przez twojego pracodawcę) – w terminie, w którym płatnik wypłaca wynagrodzenia. Ale musi to zrobić nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez niego decyzji ZUS.

  Wypłata świadczenia jest regularna – co miesiąc dostaniesz świadczenie na konto lub adres, który podasz we wniosku.

 • Możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie składasz za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870)

 • Każdy, jeśli spełnia poniższe wymagania:

  • przyznano ci wcześniej zasiłek chorobowy i niedługo kończy się maksymalny okres, przez który możesz go pobierać,
  • mimo leczenia nadal nie możesz wrócić do pracy,
  • twoje dalsze leczenie albo rehabilitacja mogą ci pomóc w powrocie do pracy,
  • spełniasz JEDEN z poniższych warunków:
   • jesteś pracownikiem (masz umowę o pracę),
   • pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z taką osobą, pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią, 
   • wykonujesz pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (pracujesz w domu, na przykład składasz długopisy, szyjesz, tworzysz biżuterię pasmanteryjną z filcu),
   • prowadzisz działalność pozarolniczą albo współpracujesz z taką osobą,
   • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
   • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną,
   • jesteś osobą duchowną,
   • pobierasz zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal chorujesz,
   • odbywasz służbę zastępczą.

  Kiedy nie możesz otrzymać:

  • masz przyznaną emeryturę,
  • pobierasz zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
  • masz przyznaną rentę z powodu niezdolności do pracy, masz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające albo jesteś na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • jesteś na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,
  • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i NIE masz skierowania do pracy.

   

  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli załatwiasz sprawę osobiście w ZUS,
  • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) – oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) – druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie,
  • wywiad zawodowy z twojego miejsca pracy (OL-10) – druk wystawia płatnik składek. Nie potrzebujesz tego dokumentu, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo składasz wniosek o świadczenie, gdy nie masz już ubezpieczenia chorobowego,
  • oświadczenie (Z-10) – jeśli składasz wniosek o świadczenie i nie masz już ubezpieczenia chorobowego (oświadczenie to nie jest potrzebne , jeśli złożyłeś je, aby otrzymać zasiłek chorobowy i nie zmieniły się podane w oświadczeniu okoliczności),
  • zaświadczenie płatnika składek (na przykład twojego pracodawcy) – jeśli wiesz, że świadczenie zostanie wypłacone przez ZUS:
   1.  Z-3 w przypadku pracowników,
   2.  Z-3b w przypadku ubezpieczonych, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, ubezpieczonych, którzy z nimi współpracują oraz duchownych,
   3.  Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
   Zaświadczenie płatnika składek nie jest potrzebne, jeśli ZUS wypłacał Ci zasiłek chorobowy i nie nastąpiły żadne zmiany, od których zależy prawo do świadczenia lub jego wysokość.
  1. Pobierz i wypełnij wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.
  2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek w jednostce ZUS – zgodnie z twoim miejscem zamieszkania. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Możesz je także wysłać pocztą.

  Pamiętaj, że ZUS wezwie cię na badanie do lekarza orzecznika ZUS.

 • Złóż wniosek co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który możesz pobierać zasiłek chorobowy (ten okres to 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni). Dzięki temu nie będziesz czekać na świadczenie. Dostaniesz je, gdy skończy się zasiłek chorobowy. Wniosek powinieneś złożyć najpóźniej w czasie 18 miesięcy po okresie, w którym pobierałeś zasiłek chorobowy.

  Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć. 

 • W jednostce ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania.

  Wpisz swój kod pocztowy i sprawdź, gdzie jest twój oddział ZUS.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • W ciągu 60 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów dostaniesz z ZUS decyzję. Będzie w niej informacja, kto wypłaci ci świadczenie (ZUS albo płatnik składek, czyli na przykład twój pracodawca).

  Może się zdarzyć, że lekarz orzecznik wyda orzeczenie, z którym się nie zgodzisz. Możesz wtedy złożyć sprzeciw. Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS może nie zgodzić się również prezes ZUS. W tych dwóch sytuacjach ZUS wezwie cię na badanie przed komisję lekarską. Wtedy decyzję ZUS dostaniesz w ciągu 30 dni od badania przez komisję lekarską.

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli świadczenie pobierasz w czasie ciąży.

  Wysokość świadczenia wyliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

  W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego podstawą wymiaru jest podstawa, którą ZUS lub płatnik składek przyjął dla zasiłku chorobowego, po waloryzacji.

   

  • jeśli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS – w ciągu 60 dni od dnia, w którym złożysz wniosek,
  • jeśli świadczenie będzie wypłacane przez płatnika składek (na przykład przez twojego pracodawcę) – w terminie, w którym płatnik wypłaca wynagrodzenia. Ale musi to zrobić nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez niego decyzji ZUS.

  Wypłata świadczenia jest regularna – co miesiąc dostaniesz świadczenie na konto lub adres, który podasz we wniosku.

 • Możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie składasz za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 202020 r., poz. 870)

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022 12:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}