W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zasiłek chorobowy

Chorujesz i nie możesz pracować? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Wybierz swoją formę zatrudnienia

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

  • ma zwolnienie od lekarza,
  • ma ubezpieczenie chorobowe,
  • jest na zwolnieniu lekarskim w jednym roku kalendarzowym łącznie ponad:
   • 33 dni – jeśli ma do 50 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 50 lat),
   • 14 dni – jeśli ma ponad 50 lat.
 • Jeśli zasiłek będzie wypłacał ci płatnik składek, w większości przypadków nic nie przygotowujesz. Jeśli twój płatnik składek ma profil na PUE ZUS, zobaczy twoje zwolnienie (e-ZLA) na tym profilu. Twoje zwolnienie trafi do niego elektronicznie (e-ZLA).

  Jeśli twój płatnik składek NIE ma profilu na PUE ZUS – o czym powinien poinformować cię na piśmie w pierwszym dniu pracy – to nie będzie wiedział, że lekarz wystawił ci e-ZLA. W takiej sytuacji dostarcz mu wydruk zwolnienia, który dostaniesz od lekarza albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym (na przykład gdy lekarz nie ma dostępu do internetu).

  Więcej informacji o zwolnieniach elektronicznych e-ZLA znajdziesz na stronie ZUS.

  Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacał ci Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. W czasie ubezpieczenia (zatrudnienia) wniosek w twoim imieniu składa twój płatnik składek. Twój płatnik składek przekaże do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3 (jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę) albo Z-3a (jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę nakładczą).

  Płatnik składek  to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  W niektórych przypadkach będziesz potrzebować dodatkowych dokumentów:

  • zaświadczenia lekarskiego, które stwierdza, że jesteś w ciąży – jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
  • kartęoy wypadku – jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ten dokument dostaniesz od płatnika składek,
  • zaświadczenia lekarskiego – jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Dokumenty dostarcz do płatnika składek.

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Zasiłek otrzymasz na konto, które podasz we wniosku. To bardzo wygodna forma wypłaty.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

  Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku lub wypłaci zasiłek w niewłaściwej wysokości – możesz poprosić ZUS o decyzję w tej sprawie.

 • Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku – jeśli nie możesz pracować z powodu:
   • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
   • choroby w czasie ciąży,
   • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

  Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą finansujesz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. 

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022 11:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

  • ma zwolnienie od lekarza,
  • ma ubezpieczenie chorobowe.

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną i opłacasz składki na swoje ubezpieczenia, to otrzymasz zasiłek chorobowy, jeśli  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie stwierdzi na twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota twojego zadłużenia nie będzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia. 

  Jeśli ZUS stwierdzi, że nie opłaciłeś składek (za osobę współpracującą składki opłaca osoba prowadząca działalność gospodarczą), a twoje zadłużenie jest wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia (stan zadłużenia ustala się na dzień powstania prawa do zasiłku), to zasiłek nie przysługuje ci do czasu spłaty całości zadłużenia. 

  Jeśli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo od dnia powstania prawa do zasiłku, to przysługuje ci zasiłek za cały okres niezdolności do pracy. 

  Jeśli spłacisz zadłużenie w całości po upływie 6 miesięcy, będziesz mieć prawo do zasiłku dopiero od dnia spłaty zadłużenia.

 • Zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej (e-ZLA). Jeśli chcesz otrzymać zasiłek chorobowy, złóż wniosek. Możesz go złożyć na druku ZAS-53 lub Z-3b. Jako twój wniosek ZUS potraktuje także wydruk zwolnienia elektronicznego – jeśli otrzymasz taki wydruk od lekarza. 

  ZAS-53 lub Z-3b możesz złożyć przez PUE ZUS

  Jeśli otrzymasz zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym (bo na przykład w czasie twojego badania nie działał internet) i będziesz mieć pewność, że lekarz wprowadził już je do systemu (możesz to sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS) – możesz nie składać w ZUS tego zwolnienia.

  Jeżeli składki za ciebie opłaca przełożony domu zakonnego lub klasztoru albo za zgodą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna, twoje zwolnienie lekarskie (e-ZLA) trafi do płatnika składek. W takim przypadku Z-3b składa płatnik składek.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie ZUS.

  W niektórych przypadkach będziesz potrzebować dodatkowych dokumentów:

  • zaświadczenia lekarskiego, które stwierdza, że jesteś w ciąży – jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
  • karty wypadku – jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Taką kartę sporządza ZUS, jeśli zgłosisz, że uległeś wypadkowi. Jeśli jesteś duchownym - kartę przygotowuje przełożony domu zakonnego lub klasztoru, lub inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna.,
  • zaświadczenia lekarskiego – jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je w ZUS lub u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Najlepiej złóż dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli złożysz je do innego oddziału ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Jeśli masz płatnika składek, przekaż dokumenty płatnikowi.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty. Wpisz kod pocztowy siedziby płatnika składek

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Masz następujące możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście,
  • wysyłasz pocztą,
  • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w ZUS, jak to zrobić,
  • elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Żeby to zrobić, musisz mieć założone konto na PUE ZUS.
 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Zasiłek otrzymasz na konto, które podasz we wniosku. To bardzo wygodna forma wypłaty.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie.

 • Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku – jeśli nie możesz pracować z powodu:
   • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
   • choroby w czasie ciąży,
   • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

  Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. 

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022 11:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

  • ma zwolnienie od lekarza,
  • ma ubezpieczenie chorobowe.
 • Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacał ci płatnik składek (zleceniodawca) — w większości przypadków nic nie przygotowujesz. Jeśli twój płatnik składek ma profil na PUE ZUS, zobaczy twoje zwolnienie na tym profilu. Twoje zwolnienie trafi do płatnika składek elektronicznie (e-ZLA).

  Jeśli twój płatnik składek NIE ma profilu na PUE ZUS, to nie będzie wiedział, że lekarz wystawił ci e-ZLA. W takiej sytuacji dostarcz mu wydruk zwolnienia, który dostaniesz od lekarza albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym (na przykład, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu).

  Więcej informacji o zwolnieniach elektronicznych e-ZLA znajdziesz na stronie ZUS

  Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacał ci Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. W czasie ubezpieczenia wniosek w twoim imieniu składa twój płatnik składek (zleceniodawca). Twój płatnik składek przekaże do ZUS zaświadczenie Z-3a.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  W niektórych przypadkach musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że jesteś w ciąży — jeśli lekarz nie wpisał kodu „B” na zwolnieniu lekarskim,
  • kartę wypadku — jeśli nie możesz pracować przez wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Ten dokument dostaniesz od płatnika składek,
  • zaświadczenie lekarskie — jeśli twoja niezdolność do pracy była spowodowana badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem ich pobrania.
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Dokumenty dostarcz do płatnika składek (zleceniodawcy). 

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Zasiłek otrzymasz na konto, które podasz we wniosku. To bardzo wygodna forma wypłaty.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku

  Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku lub wypłaci zasiłek w niewłaściwej wysokości — możesz poprosić ZUS o decyzję.

 • Wysokość zasiłku zależy od twojej sytuacji i wynosi:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku – jeśli nie możesz pracować z powodu:
   • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
   • choroby w czasie ciąży,
   • badań lekarskich, które są niezbędne dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegu ich pobrania.

  Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. 

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm)

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022 11:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}