W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj zasiłek chorobowy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Nie możesz pracować przez wypadek przy pracy? Chorujesz na chorobę zawodową? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Wybierz swoją formę zatrudnienia

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia poniższe wymagania:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Jeden z poniższych dokumentów:

  • protokół powypadkowy jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taki protokół przygotuje płatnik składek pracodawca,
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy, 
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową – jeśli masz chorobę zawodową.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.  

  Zwolnienie lekarskie trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i do płatnika składek w formie elektronicznej (e-ZLA). Jeśli jednak twój pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS  – o czym powinien poinformować cię na piśmie w pierwszym dniu pracy – to nie będzie wiedział, że lekarz wystawił ci e-ZLA. W takiej sytuacji dostarcz mu wydruk zwolnienia, który otrzymasz od lekarza. 
  Jeśli zasiłek będzie wypłacał ci ZUS, potrzebny będzie wniosek o zasiłek. W czasie zatrudnienia wniosek w twoim imieniu składa twój płatnik składek (pracodawca) - wnioskiem tym jest zaświadczenie płatnika składek Z-3.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Dokumenty zanieś:

  • do płatnika – jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
  • do płatnika albo do oddziału ZUS – jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Masz następujące możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście,
  • wysyłasz pocztą,
  • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

  Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku – możesz poprosić ZUS o decyzję.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy — wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205)

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020 14:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia poniższe wymagania:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub współpracujesz z taką osobą, to otrzymasz zasiłek chorobowy, jeśli w terminie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne (za osobę współpracującą składki opłaca osoba prowadząca działalność gospodarczą).

  Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stwierdzi, że nie opłaciłeś składek, a twoje zadłużenie jest wyższe niż 6,60 zł (stan zadłużenia ustala się na dzień wypadku lub złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej), to zasiłek nie przysługuje ci do czasu spłaty całości zadłużenia.

  Jeśli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej, to przysługuje ci zasiłek za cały okres niezdolności do pracy.

  Jeśli spłacisz zadłużenie w całości po upływie 6 miesięcy, będziesz miał prawo do zasiłku dopiero od dnia spłaty zadłużenia.

  • wniosek o zasiłek chorobowy, którym może być:
  • kartę wypadku – jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje dla ciebie ZUS, 
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy,  
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. 

  Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Masz następujące możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście,
  • wysyłasz pocztą,
  • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.
  • wysyłasz elektronicznie przez PUE ZUS - przez PUE ZUS możesz przesłać Z-3b, ZAS-53.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205)

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020 14:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia poniższe wymagania:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

  Jeśli jesteś duchownym, który płaci składki na własne ubezpieczenie, to otrzymasz zasiłek chorobowy, jeśli w terminie opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne.

  Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stwierdzi, że nie opłaciłeś składek, a twoje zadłużenie jest wyższe niż 6,60 zł (stan zadłużenia ustala się na dzień wypadku lub złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej), to zasiłek nie przysługuje ci do czasu spłaty całości zadłużenia.

  Jeśli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej, to przysługuje ci zasiłek za cały okres niezdolności do pracy.

  Jeśli zadłużenie spłacisz w całości po upływie 6 miesięcy, będziesz miał prawo do zasiłku dopiero od dnia spłaty zadłużenia.
   

  • wniosek o zasiłek chorobowy, którym może być:
  • kartę wypadku  – jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy.Taką kartę przygotuje zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna,
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy, 
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową — jeśli masz chorobę zawodową.

  Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w ZUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Płatnik składek - to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Masz następujące możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście,
  • wysyłasz pocztą,
  • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić,
  • wysyłasz elektronicznie przez PUE ZUS  - przez PUE ZUS możesz przesłać Z-3b, ZAS-53.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie  obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205)

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020 14:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto spełnia poniższe wymagania:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej..
 • Jeden z poniższych dokumentów:

  • kartę wypadku  – jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje płatnik składek – zleceniodawca,
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy,  
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową – jeśli masz chorobę zawodową.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS i do płatnika składek w formie elektronicznej (e-ZLA). Jeśli jednak twój płatnik składek nie ma profilu na PUE ZUS – o czym powinien poinformować cię na piśmie w pierwszym dniu pracy – to nie będzie wiedział, że lekarz wystawił ci e-ZLA. W takiej sytuacji dostarcz mu wydruk zwolnienia, który otrzymasz od lekarza. 

  Jeśli zasiłek będzie wypłacał ci ZUS, potrzebny będzie wniosek o zasiłek. W czasie ubezpieczenia wniosek w twoim imieniu składa twój płatnik składek (zleceniodawca) - wnioskiem tym jest zaświadczenie płatnika składek Z-3a
   

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Dokumenty zanieś:

  • do płatnika – jeśli zatrudnia powyżej 20 pracowników,
  • do płatnika albo do oddziału ZUS – jeśli twój płatnik zatrudnia do 20 pracowników. Najlepiej zanieś dokumenty do oddziału ZUS odpowiedniego dla siedziby płatnika składek. Jeśli zaniesiesz je do innego oddziału ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Masz następujące  możliwości złożenia dokumentów:

  • zanosisz osobiście,
  • wysyłasz pocztą,
  • sprawę załatwia w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się u płatnika albo w ZUS, jak to zrobić.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

  Jeśli to płatnik składek odmówi ci zasiłku – możesz poprosić ZUS o decyzję.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed dniem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205)

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020 14:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku