W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zasiłek chorobowy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Nie możesz pracować przez wypadek przy pracy? Chorujesz na chorobę zawodową? Możesz dostać zasiłek chorobowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Wybierz swoją formę zatrudnienia

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Jeden z poniższych dokumentów:

  • protokół powypadkowy jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taki protokół przygotuje płatnik składek pracodawca,
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy, 
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (wydaną przez inspektora sanitarnego) oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdził, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową – jeśli masz chorobę zawodową.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Zwolnienie lekarskie trafi do Zakładu Ubezpeczeń Społecznych (ZUS) i do płatnika składek (pracodawcy) elektronicznie (e-ZLA).

  • wydruk zwolnienia lekarskiego od lekarza, który je wystawił elektronicznie (e-ZLA) – jeśli twój pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS (powinien poinformować cię o tym na piśmie w pierwszym dniu pracy). Pracodawca, który nie ma profilu na PUE ZUS, nie dowie się, że lekarz wystawił ci zwolnienie lekarskie elektronicznie (e-ZLA).

  Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacał ci ZUS, potrzebny będzie wniosek o ten zasiłek. W czasie zatrudnienia wniosek w twoim imieniu składa twój płatnik składek (pracodawca) – wnioskiem tym jest zaświadczenie płatnika składek Z-3.

  Więcej informacji o zwolnieniach elektronicznych e-ZLA znajdziesz na stronie ZUS.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek (pracodawcy). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Dokumenty dostarcz do płatnika składek (pracodawcy). 

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Zasiłek możesz otrzymać na konto, jeżeli twój płatnik składek (pracodawca) poda je we wniosku o zasiłek. To bardzo wygodna forma wypłaty

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

  Jeśli to płatnik składek (pracodawca) odmówi ci zasiłku lub wypłaci zasiłek w niewłaściwej wysokości – możesz poprosić ZUS o decyzję.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku to twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Od tej kwoty trzeba jeszcze odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w tej części, którą opłacasz. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz. 

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 13:23

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub współpracujesz z taką osobą, to otrzymasz zasiłek chorobowy, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stwierdzi na twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota twojego zadłużenia nie będzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia.

  Jeśli ZUS stwierdzi, że nie opłaciłeś składek (za osobę współpracującą składki opłaca osoba prowadząca działalność gospodarczą), a twoje zadłużenie jest wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia (stan zadłużenia ustala się na dzień wypadku lub złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej), to zasiłek nie przysługuje ci do czasu spłaty całości zadłużenia.

  Jeśli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej, to przysługuje ci zasiłek za cały okres niezdolności do pracy. Jeśli spłacisz zadłużenie w całości po upływie 6 miesięcy, będziesz mieć prawo do zasiłku dopiero od dnia spłaty zadłużenia.

  • wniosek o zasiłek chorobowy, którym może być:
  • kartę wypadku – jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje dla ciebie ZUS, 
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy,  
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (wydaną przez inspektora sanitarnego) oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową – jeśli masz chorobę zawodową.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. 

  Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej (e-ZLA).

  Więcej informacji o elektronicznych zwolnieniach lekarskich (e-ZLA) znajdziesz na stronie ZUS.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek (pracodawcy). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Najlepiej złóż dokumenty w oddziale ZUS odpowiednim dla siedziby płatnika składek. Jeśli złożysz je w innym oddziale ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Masz następujące możliwości złożenia dokumentów:

  • osobiście,
  • pocztą,
  • przez pełnomocnika. Dowiedz się w ZUS, jak to zrobić.
  • elektronicznie przez PUE ZUS – przez PUE ZUS możesz przesłać Z-3b, ZAS-53.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Zasiłek otrzymasz na konto, które podasz we wniosku. To bardzo wygodna forma wypłaty.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz. 

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 13:23

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

  Jeśli jesteś duchownym, który płaci składki na własne ubezpieczenie, to otrzymasz zasiłek chorobowy, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stwierdzi na twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota twojego zadłużenia nie będzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia.

  Jeśli ZUS stwierdzi, że nie otrzymał twoich składek, a twoje zadłużenie jest wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia (stan zadłużenia ustala się na dzień wypadku lub złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej), to zasiłek nie przysługuje ci do czasu spłaty całości zadłużenia.

  Jeśli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej, to przysługuje ci zasiłek za cały okres niezdolności do pracy. Jeśli zadłużenie spłacisz w całości po upływie 6 miesięcy, będziesz mieć prawo do zasiłku dopiero od dnia spłaty zadłużenia.

  • wniosek o zasiłek chorobowy, którym może być:
   • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b – jeśli składki za ciebie opłaca przełożony domu zakonnego lub klasztoru albo za zgodą ZUS inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna, twoje zwolnienie lekarskie (e-ZLA) trafi do płatnika składek. W takim przypadku zaświadczenie ZUS Z-3b składa płatnik składek,
   • wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 lub wniosek w innej formie,
   • wydruk zwolnienia lekarskiego e-ZLA,
  • kartę wypadku – jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna,
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy, 
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (wydaną przez inspektora sanitarnego) oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdzi on, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową – jeśli masz chorobę zawodową.

  Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie trafi do ZUS w formie elektronicznej.

  Więcej informacji o elektronicznych zwolnieniach lekarskich (e-ZLA) znajdziesz na stronie ZUS.

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w ZUS albo u płatnika składek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Jeśli sam za siebie płacisz składki, najlepiej złóż dokumenty w oddziale ZUS odpowiednim dla siedziby płatnika składek. Jeśli złożysz je w innym oddziałule ZUS – jego pracownicy przekażą twoje dokumenty do odpowiedniego oddziału.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Masz następujące możliwości złożenia dokumentów:

  • osobiście,
  • pocztą,
  • przez pełnomocnika. Dowiedz się u płatnika składek albo w ZUS, jak to zrobić,
  • elektronicznie przez PUE ZUS – przez PUE ZUS możesz przesłać Z-3b, ZAS-53.

  Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS i sprawdź, w którym oddziale możesz złożyć dokumenty.

  Jeśli masz płatnika składek, przekaż dokumenty płatnikowi.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawą wymiaru zasiłku jest to przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy dotyczą cię inne zasady. Szczegóły znajdziesz na stronie ZUS.

  Dokładną kwotę zasiłku obliczy dla ciebie ZUS.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz. 

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 13:23

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Informacje:

 • Każdy, kto:

  • ma ubezpieczenie wypadkowe,
  • ma zwolnienie od lekarza,
  • jest niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Jeden z poniższych dokumentów:

  • kartę wypadku – jeśli nie możesz pracować przez wypadek przy pracy. Taką kartę przygotuje płatnik składek – zleceniodawca,
  • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza związek twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy,  
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (wydaną przez inspektora sanitarnego) oraz zaświadczenie od lekarza, który wystawił zwolnienie, w którym stwierdził, że twoja niezdolność do pracy jest związana z chorobą zawodową – jeśli masz chorobę zawodową.

  Płatnik składek – to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

  Zwolnienie lekarskie trafi do ZUS i do płatnika składek (zleceniodawcy) elektronicznie (e-ZLA).

  • wydruk zwolnienia lekarskiego od lekarza, który je wystawił elektronicznie (e-ZLA) – jeśli twój zleceniodawca nie ma profilu na PUE ZUS  (powinien poinformować cię o tym na piśmie w pierwszym dniu pracy). Zleceniodawca, który nie ma profilu na PUE ZUS nie dowie się, że lekarz wystawił ci zwolnienie lekarskie elektronicznie (e-ZLA).

  Jeśli zasiłek chorobowy będzie wypłacał ci ZUS, potrzebny będzie wniosek o ten zasiłek. W czasie ubezpieczenia wniosek w twoim imieniu składa twój płatnik składek (zleceniodawca) – wnioskiem tym jest zaświadczenie płatnika składek Z-3a

  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż je u płatnika składek (zleceniodawcy). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  3. Czekaj na wypłatę zasiłku. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Od razu – jeśli masz wszystkie wymagane dokumenty.

  Jeśli chcesz dostać zasiłek za zwolnienie lekarskie, które już minęło – złóż dokumenty w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć dokumentów w tym czasie (na przykład leżysz w szpitalu) – możesz to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody znikną.

 • Dokumenty dostarcz do płatnika składek (zleceniodawcy). 

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

  Zasiłek możesz otrzymać na konto, jeżeli płatnik składek poda je we wniosku o zasiłek. To bardzo wygodna forma wypłaty.

  Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku. Dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić ci zasiłku.

  Jeśli to płatnik składek (zleceniodawca) odmówi ci zasiłku lub wypłaci zasiłek w niewłaściwej wysokości – możesz poprosić ZUS o decyzję.

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku.

  Podstawa wymiaru zasiłku jest to twoja przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, od którego nie możesz pracować. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 13,71%. Jeśli twoje ubezpieczenie obejmuje czas krótszy niż 12 miesięcy – wtedy liczy się cały okres ubezpieczenia.

  • 182 dni,
  • 270 dni – jeśli jesteś w ciąży albo masz gruźlicę.
 • Napisz odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale zanieś je lub wyślij do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

  Jeśli chcesz złożyć odwołanie elektronicznie przez PUE ZUS, możesz wykorzystać formularz POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Aby utworzyć POG, zaloguj się do PUE ZUS. Kliknij po kolei w zakładki: Dokumenty i wiadomości, Dokumenty robocze, następnie Utwórz nowy. Z listy wybierz: Pismo ogólne POG i zaznacz je, a następnie wybierz: Utwórz dokument.

  Za złożenie odwołania nic nie płacisz. 

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022 13:23

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}