W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – na przykład zaświadczenia o niekaralności? Zaświadczenie może być wymagane od kandydatów na stanowiska, na które ustawa wymaga niekaralności. Aby uzyskać zaświadczenie z KRK – złóż wniosek o udzielenie informacji o osobie. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa UE – twoje dane zostaną sprawdzone również w rejestrze karnym tego państwa.

Informacje:

Jeśli chcesz załatwić sprawę przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

  • które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
  • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn.  zm.),
  • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
  • które są poszukiwane listem gończym,
  • które są tymczasowo aresztowane,
  • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
 • Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

 • Załóż konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego. Sprawdź, jak założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego. Na platformie Krajowego Rejestru Karnego możesz złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

 • Opłata wynosi 20 zł. Pamiętaj, że możesz zapłacić tylko przez system e-KRK.

  Nie musisz płacić, jeśli jako wolontariusz chcesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Pamiętaj jednak, żeby wówczas do wniosku dołączyć pismo od organizatora, w którym potwierdzi on, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem.

 • W związku z występującymi tymczasowymi awariami systemu e-KRK zaświadczenia są wydawane w terminie do maksymalnie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zapytania.

  Zaświadczenie, które otrzymasz za pomocą systemu Krajowego Rejestru Karnego, będzie miało formę pliku XML. Pamiętaj, że nie możesz takiego zaświadczenia wydrukować, bo nie będzie ono urzędowym dokumentem. Możesz posługiwać się tylko elektroniczną wersją. To znaczy, że możesz zapisać plik na USB, czy płycie CD i dać na przykład pracodawcy. Zaświadczenie w formie pliku XML jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
    

 • W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

  • które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
  • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn.  zm.),
  • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
  • które są poszukiwane listem gończym,
  • które są tymczasowo aresztowane,
  • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
 • Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

  Wniosek o udzielenie informacji o osobie możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Aby dowiedzieć się, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika, skorzystaj ze Wsparcia klienta Krajowego Rejestru Karnego.

  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie - otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij albo weź w punkcie informacyjnym,
  • potwierdzenie płatności,
  • pismo od organizatora potwierdzające, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem – jeśli jako wolontariusz chcesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży.
  1. Pobierz i wypełnij zapytanie o udzielenie informacji o osobie - otwórz plik w nowym oknie.
  2. Zapłać za wydanie informacji.
  3. Złóż wniosek wraz z potwierdzeniem płatności w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego albo w dowolnym punkcie informacyjnym.
 • W Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) albo w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Tu znajdziesz listę punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego - otwórz plik w nowym oknie.

 • Opłata wynosi 30 zł.

  Możesz:

  • zapłacić gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości (ul. Czerniakowska 100 w Warszawie),
  • zapłacić gotówką w kasie dowolnego sądu,
  • zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które możesz kupić w kasie sądu,
  • zrobić przelew na konto Ministerstwa Sprawiedliwości:
   • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
   • NBP O/O Warszawa
   • PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
   • Narodowy Bank Polski
   • Oddział Okręgowy Warszawa
   • pl. Powstańców Warszawy 4
   • 00-950 Warszawa
   • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
   • W tytule przelewu wpisz: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia. Pamiętaj, że data we wniosku musi być taka sama jak data w tytule przelewu. 

  Nie musisz płacić, jeśli jako wolontariusz chcesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Pamiętaj jednak, żeby wówczas do wniosku dołączyć pismo od organizatora, w którym potwierdzi on, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem. 

 • Informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek.
  W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 
  Pamiętaj, żeby wziąć dokument, który potwierdzi twoją tożsamość, na przykład dowód osobisty albo paszport.
  Jeśli w twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik – napisz w pełnomocnictwie, że może w twoim imieniu złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie. 

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity - Dz. U.  z 2015 r. poz. 1036)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 841)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 861)

 • W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

  • które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
  • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn.  zm.),
  • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
  • które są poszukiwane listem gończym,
  • które są tymczasowo aresztowane,
  • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

  Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

   

 • Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

  1. Pobierz i wypełnij zapytanie o udzielenie informacji o osobie- otwórz plik w nowym oknie.
  2. Zapłać za wydanie informacji.
  3. Wniosek wraz z potwierdzeniem płatności wyślij pocztą do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do wybranego punktu informacyjnego.
 • Do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) albo do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Tu znajdziesz listę punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego - otwórz plik w nowym oknie.

 • Opłata wynosi 30 zł.

  Możesz:

  • zapłacić gotówką w kasie dowolnego sądu,
  • zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które możesz kupić w kasie sądu,
  • zrobić przelew na konto Ministerstwa Sprawiedliwości:
   • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
   • NBP O/O Warszawa
   • PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
   • Narodowy Bank Polski
   • Oddział Okręgowy Warszawa
   • pl. Powstańców Warszawy 4
   • 00-950 Warszawa
   • (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych).
   • W tytule przelewu wpisz: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia. Pamiętaj, że data we wniosku musi być taka sama jak data w tytule przelewu. 

  Nie musisz płacić, jeśli jako wolontariusz chcesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Pamiętaj jednak, żeby wówczas do wniosku dołączyć pismo od organizatora, w którym potwierdzi on, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem. 

 • Urząd wyśle zaświadczenie w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity - Dz. U.  z 2015 r. poz. 1036)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 841)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 861)

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022 11:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

{"register":{"columns":[]}}