W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Jeśli wykorzystujesz olej napędowy do produkcji rolnej, możesz złożyć wniosek do odpowiedniego organu o zwrot podatku akcyzowego zawartego w jego cenie. Zwrot dotyczy 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. 

 • Możesz ubiegać o zwrot podatku akcyzowego jeśli: 

  • jesteś producentem rolnym, 
  • masz oryginały faktur zakupu oleju napędowego.
 • Możesz skorzystać, jeśli masz gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) i jesteś producentem rolnym: 

  • osobą fizyczną, 
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej.

   

  1. Wniosek o zwrot podatku (plik .pdf, 0,85 mB).
  2. Dane potrzebne do wypełnienia wniosku: 
  • imię i nazwisko, 
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,
  • numer PESEL, dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdza twoją tożsamość, oraz nazwa organu, który wydał dokument (jeśli jesteś osobą fizyczną), 
  • numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jeśli podlegasz wpisowi do tego rejestru. 
  1. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze danej gminy.
  2. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które miałeś(-aś) w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
  3. Pisemna zgoda pozostałych współposiadaczy, jeżeli jesteś współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego. 
  4. Numer rachunku bankowego, jeśli podatek ma zostać zwrócony przelewem. 

  Do wniosku o zwrot podatku dołącz:

  • faktury VAT lub ich kopie ‒ dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • jeśli ubiegasz się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła ‒ dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które miałeś(-aś) w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 
   Adresy do biur powiatowych ARiMR.
  1. Pobierz i wypełnij wniosek.
  2. Załącz wszystkie niezbędne dokumenty (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
  3. Złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami do odpowiedniej jednostki organizacyjnej (szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty).
 • Wniosek o zwrot podatku możesz złożyć w danym roku: 

  • od 1 do ostatniego dnia lutego,
  • od 1 do 31 sierpnia.

  W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

  W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

 • Do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, których jesteś posiadaczem albo współposiadaczem. 

  Jeśli ubiegasz się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła – do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada, którego jesteś posiadaczem.

  Wniosek możesz też wysłać pocztą.

 • Usługa jest bezpłatna.
   

 • Wypłatę otrzymasz: 

  • od 1 do 30 kwietnia – jeżeli wniosek złożysz od 1 do ostatniego dnia lutego;
  • od 1 do 31 października – jeżeli wniosek złożysz od 1 do 31 sierpnia.

  Pieniądze wypłacone zostaną gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
   

 • Możesz otrzymać maksymalnie:

  • 132,00 zł (110 litrów na 1 hektar razy 1,20 zł) pomnożone przez liczbę hektarów użytków rolnych

  oraz

  •  48,00 zł (40 litrów na 1 dużą jedostkę przeliczeniową bydła razy 1,20 zł) pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2022 poz. 846 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727).

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 14:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

{"register":{"columns":[]}}