W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wymelduj się z pobytu czasowego

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu – deklarujesz, jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem – zgłoś to w urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić.

Osoba, która tego nie zrobi, zostanie wymeldowana z dniem upływu pobytu czasowego, na który się zameldowała.

WYMELDUJ SIĘ

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

 • Każdy, kto był zameldowany na pobyt czasowy i wyprowadza się z tego miejsca przed upływem czasu, na jaki był tam zameldowany.

  Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika.
  Jeśli chcesz, by pełnomocnik wymeldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

   

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowego osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu.
  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Wymelduj się.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  4. Wybierz sposób logowania.
  5. Wypełnij formularz.
  6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 • Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

  Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

  Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

 • Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

  • masz meldunek na pobyt czasowy,
  • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 • Każdy, kto jest zameldowany na pobyt czasowy i wyprowadza się z tego miejsca przed upływem czasu, na jaki był tam zameldowany.

  Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu czasowego osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
 • Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zgłoś wymeldowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
 • Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Możesz wymeldować się podczas meldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

  Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

  Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

 • Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

  • masz meldunek na pobyt czasowy,
  • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 09:52

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}