W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wymelduj się z pobytu stałego

Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Wymelduj się. Sprawdź, jak to zrobić.

WYMELDUJ SIĘ

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

 • Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

  Jeśli wyjeżdżasz z miejsca stałego zameldowania tylko czasowo, bo na przykład uczysz się lub leczysz, NIE musisz się z niego wymeldować.

  Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Jeśli chcesz, by pełnomocnik wymeldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie. Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu.
  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Wymelduj się.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  4. Wybierz sposób logowania.
  5. Wypełnij formularz.
  6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 • Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego albo czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

  Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

  Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

 • Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

  • masz meldunek na pobyt czasowy,
  • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 • Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały i wyprowadza się z tego miejsca.

  Możesz wymeldować się również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują z pobytu stałego osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
 • Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zgłoś wymeldowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
 • Najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Możesz zrobić to podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego.

  Jeśli opuścisz miejsce pobytu stałego i się nie wymeldujesz, możesz zostać wymeldowany w drodze decyzji administracyjnej.

  Jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego – osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania tej osoby.

 • Masz 2 możliwości. Możesz się wymeldować w urzędzie gminy, na terenie której:

  • masz meldunek na pobyt stały,
  • będziesz meldować się na pobyt stały lub czasowy – możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania w nowym miejscu.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022 19:04

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}