W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś ekologiczny materiał siewny, nasiona i wegetatywny materiał nasadzeniowy do wykazu materiału ekologicznego

Możesz zgłosić dostępny materiał siewny, nasiona i wegetatywny materiał nasadzeniowy, ekologiczny lub w okresie konwersji, do wykazu. W wykazie tym publikowane są informacje o dostępnym aktualnie w kraju ekologicznym materiale przeznaczonym do siewu i sadzenia.

Informacje:

 • Producent ekologiczny ma obowiązek skorzystać z ekologicznego materiału siewnego dostępnego w wykazie. Jeśli materiał ekologiczny lub w okresie konwersji nie jest dostępny, może starać się o zgodę na zastosowanie innych materiałów.

  Dowiedz, się, czym jest rolnictwo ekologiczne?

 • Podmiot, który produkuje materiał siewny lub nasadzeniowy ekologiczny lub w okresie konwersji i chce go umieścić w wykazie. 

  • aktualny certyfikat ekologiczny,
  • w przypadku materiału siewnego świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego, a także inne dokumenty potwierdzające status tego materiału.
  • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  • Załącz aktualny certyfikat ekologiczny.
  • W przypadku materiału siewnego załącz świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego.
  • Prześlij do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty).
 • W dowolnym terminie lub w przypadku aktualizacji.

 • Formularze należy przesłać pocztą do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa).

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Publikacja nastąpi 10 dnia kolejnego miesiąca, od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu.

 •  

  Wykaz ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dnia każdego miesiąca, a wykaz aktualizowany jest 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – w pierwszy roboczy dzień następujący po tym dniu. 

   

  • Ustawa z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji rolniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.1370),
  • Ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 129),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu nasiennictwa,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które maja być dostarczane przez państwa członkowskie.

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2022 13:01

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

{"register":{"columns":[]}}