W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś powrót z zagranicy

Wracasz z zagranicy z wyjazdu, który trwał dłużej niż 6 miesięcy? Zgłoś swój powrót. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy. Masz na to 30 dni od powrotu. Sprawdź, jak to zrobić.

ZGŁOŚ POWRÓT

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGov), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

 • Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.
  NIE zgłaszaj powrotu z wcześniej zgłoszonego wyjazdu na stałe poza granice kraju. Po prostu zamelduj się na pobyt stały lub czasowy.

  Możesz zgłosić swój powrót również przez pełnomocnika. Jeśli chcesz, by pełnomocnik zgłosił twój powrót przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie. Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu.
  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zgłoś powrót.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  4. Wybierz sposób logowania.
  5. Zaadresuj formularz. Wybierz urząd gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.
  6. Wypełnij formularz.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 • Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu i zarejestruje powrót.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn.zm.)

 • Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy.
  NIE zgłaszaj powrotu z wcześniej zgłoszonego wyjazdu na stałe poza granice kraju. Po prostu zamelduj się na pobyt stały lub czasowy.

  Możesz zgłosić swój powrót również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają powrót z zagranicy osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
 • Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować
  2. Zgłoś powrót. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.
 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021 14:55

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}