W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś pracowników na szczepienia w miejscu pracy

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Ile osób ze swojego zakładu pracy chcesz zgłosić na szczepienie?

Informacje:

Teraz możesz zgłosić swoich pracowników na szczepienie przeciw SARS-CoV-19 w miejscu pracy (formularz dla zakładów pracy zgłaszających 300 lub więcej osób).

Wypełnij formularz

  • pojedynczy pracodawca,
  • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
  • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
  • szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18 rok życia).

  Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:
   

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin powyżej wymienionych osób.
  1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
  2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz Rządowego centrym Bezpieczeństwa (RCB) i podaje liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL).
  3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
  4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach powszechnych).
  5. Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
  6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.
    

  Zadania organizacyjne po stronie uczestników procesu
   

  Pracodawca odpowiada za:
   
  • nawiązanie współpracy z PWDL, który przeprowadzi szczepienia,
  • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
  • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
  • pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.
  PWDL odpowiada za:
   
  • organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
  • zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS),
  • odpowiednie przechowywanie szczepionek,
  • przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
  • sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
  • przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
  • rozliczenie wykonanych szczepień z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
 • Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

  Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie jedno zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

  • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
  • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek). 
  • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

  Podstawowe informacje
   

  • Rodzaj szczepionki: dostępne w danym terminie w punkcie szczepień.
  • Miejsce wykonywania szczepień: zakłady pracy lub placówki medyczne.
  • Ewentualne dodatkowe koszty organizacyjne szczepień: pokrywa pracodawca – jeżeli okażą się koniecznie (np. wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). 
  • Rekomendowane dni wykonywania szczepień: sobota, niedziela i poniedziałek (i dwa dodatkowe dni w przypadku dużej liczby zgłoszonych osób).

  Pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez, jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy.

 • Zgłoś swoich pracowników przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

  1. kliknij Wypełnij formularz;
  2. wskaż liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników, bez podawania ich danych osobowych;
  3. podaj dane współpracującego PWDL;
  4. wyślij zgłoszenie.

   

   

 • Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. 

  O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza oraz dostępność szczepionek. 

  Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL.

 • Wytyczne dla pracowników przed przystąpieniem do szczepienia
   

  • Przed udaniem się na szczepienie pracownicy powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem.
  • Szczepieni pracownicy muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos.
 • Wszyskie pytania prosimy kierować na adres: zakladypracy@rars.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 16:43

Informacje:

Jesteś małym przedsiębiorcą? Zgłoś swoich pracowników i ich rodziny na szczepienie przeciw SARS-CoV-19 (formularz dla firm zgłaszających mniej niż 300 osób).

Wypełnij formularz

 • Wszystkie przedsiębiorstwa, których pracownicy chcieliby się zaszczepić. Nie ma znaczenia, ilu pracowników jest zainteresowanych szczepieniami i jaki jest to odsetek pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

  Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:
   

  • pracowników zakładów pracy,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • członków rodzin powyżej wymienionych osób.
  1. Wypełnij formularz w imieniu przedsiębiorstwa, które chce zgłosić swoich pracowników na szczepienia. 
  2. Aplikacja wskaże ci punkty szczepień lub mobilne jednostki szczepień (MJS), które zajmują się szczepieniami dla przedsiębiorstw w wybranym przez ciebie powiecie.
  3. Do wszystkich tych punktów może zostać wysłany e-mail z informacją o przedsiębiorstwie i liczbie pracowników, którzy chcą się zaszczepić. Nie musisz wysyłać wiadomości do wszystkich punktów, możesz wybrać te, które cię interesują.
  4. Punkt szczepień skontaktuje się z tobą po otrzymaniu e-maila. Jeżeli w twoim powiecie nie ma punktu szczepień, który szczepi pracowników przedsiębiorstw, lub wybrany punkt nie odezwie się do ciebie w ciągu jednego dnia roboczego, punkt szczepień wskaże ci konsultant Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.  
 • Zgłoś swoich pracowników przez formularz:

  1. kliknij Wypełnij formularz;
  2. wskaż liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników, bez podawania ich danych osobowych;
  3. wybierz punkt szczepień lub mobilną jednostkę szczepień;
  4. wyślij zgłoszenie.
 • Szczepienie odbędzie się w punkcie szczepień. Jeśli w pobliżu działa mobilna jednostka szczepień, przyjedzie ona do twojego przedsiębiorstwa.

 • Jeżeli masz pytania, napisz na adres: szczepimyrazem@mz.gov.pl lub dołącz do jednej z sesji online prowadzonych codziennie w godz. 10.00–11.00 oraz 14.00–15.00. Link do spotkań: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 16:43

Twoje odpowiedzi

 • Ile osób ze swojego zakładu pracy chcesz zgłosić na szczepienie?
  Zmień odpowiedź

Zacznij od początku