W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś urodzenie dziecka

Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Sprawdź, jak zgłosić urodzenie dziecka –przez internet lub w urzędzie.

Zgłoś urodzenie dziecka

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu za pośrednictwem serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz, położna.

 • Matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

  Można zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.

  Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

  Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:

  • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,
  • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sądem.

  Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty złożenia przez ojca oświadczenia.

 • Jedną z poniższych rzeczy:

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
  • podpis kwalifikowany,
  • e-dowód.
  1. Kliknij przycisk Zgłoś urodzenie dziecka.
  2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
  3. Wypełnij zgłoszenie. W kroku 3. wpisz imię lub imiona dziecka – przeczytaj wskazówki w sekcji Imię dla dziecka.
  4. Po wypełnieniu zgłoszenia system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz i podpiszesz zgłoszenie elektronicznie.
  5. Możesz podpisać zgłoszenie za pomocą:
   • profilu zaufanego,
   • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
   • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  6. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
  7. Czekaj na odpowiedź urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Proces rejestracji urodzenia dziecka oraz Ile będziesz czekać.

  Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszysz załatwienie sprawy.

  Jak ustawisz powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP:

  1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
  2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
  3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje
  4. Wybierz Ustawienia.
  5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
  6. Zapisz zmiany.

  Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

 • W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

  Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia.

  Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.

  Pamiętaj, że:

  • wybrany przez ciebie sposób odebrania dokumentów z urzędu wpłynie na czas oczekiwania,
  • kierownik USC może potrzebować od ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu – może to przyspieszyć załatwienie sprawy.

  Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

  • na skrzynkę ePUAP,
  • pocztą tradycyjną,
  • osobiście w urzędzie.
 • Kierownik USC:

  1. na podstawie twojego zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia;
  2. przekaże ci dokumenty:
   • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
   • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
   • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

   

 • Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

  • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion,
  • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej.

  Możesz wybrać imię lub imiona obce – na przykład Mercedes, Andrea – niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

  Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu.

  Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

 • Jeśli dziecko urodziło się martwe – zgłoś jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia.

  Kartę martwego urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna – i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

  Karta martwego urodzenia dziecka zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. Tylko wtedy można zarejestrować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu.

  Jeśli płeć dziecka nie została ustalona – karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do pochówku (na przykład rodzicem dziecka) – lekarz może wystawić na twój wniosek kartę zgonu. Taka karta umożliwi ci pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).

  • matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
  • w pozostałych sytuacjach, na przykład jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych – dla przedstawiciela ustawowego (na przykład rodzica) lub opiekuna matki dziecka.

  Możesz zgłosić wyłącznie dziecko urodzone w Polsce.

  Urodzenie dziecka możesz zgłosić samodzielnie lub może zrobić to za ciebie pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – przygotuj pełnomocnictwo.
 • W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

  Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia. Przed wizytą w USC dowiedz się, czy dokument został już tam przekazany.

  Jeśli nie zgłosisz się do urzędu w ciągu 21 dni – kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

 • W urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Dokumenty otrzymasz od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia.

  1. Kierownik USC przygotuje protokół, który będzie zawierać dane dziecka i jego rodziców. Podpiszesz go ty i kierownik USC.
  2. Kierownik USC zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i przekaże ci jego numer PESEL.
  3. Otrzymasz:
   • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
   • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
   • potwierdzenie zameldowania dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).
 • Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

  • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion,
  • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • imię nie może być zgłoszone w formie zdrobniałej.

  Możesz wybrać imię lub imiona obce – na przykład Mercedes, Andrea – niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

  Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu.

  Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

 • Jeśli dziecko urodziło się martwe – zgłoś jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia.

  Kartę martwego urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna – i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

  Karta martwego urodzenia dziecka zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. Tylko wtedy można zarejestrować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu.

  Jeśli płeć dziecka nie została ustalona – karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do pochówku (na przykład rodzicem dziecka) – lekarz może wystawić na twój wniosek kartę zgonu. Taka karta umożliwi ci pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC.

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2022 11:44

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}