W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś wyjazd za granicę

Wyjeżdżasz za granicę na dłużej niż 6 miesięcy? Planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy. Sprawdź, jak to zrobić.

ZGŁOŚ WYJAZD

Informacje:

Uwaga! Teraz możesz zgłosić swój wyjazd za granicę bez udziału urzędnika. Informacje na temat wyjazdu, który zgłosisz, znajdziesz w usłudze Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL.

Bez udziału urzędnika możesz zgłosić również wyjazd własnego niepełnoletniego dziecka, jeśli w rejestrze PESEL przy jego danych wpisano twój numer PESEL. System sam sprawdzi dane i pokieruje cię do właściwej usługi.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

 • Każda osoba, która:

  • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju – zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian,
  • planuje na stałe wyjechać z Polski – zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.

  Możesz zgłosić swój wyjazd również przez pełnomocnika.
  Jeśli chcesz, by pełnomocnik zgłosił przez internet twój wyjazd, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

   

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy (lub dane i narzędzia do innego sposobu logowania na profil zaufany). Jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu, jeśli masz w nim certyfikat podpisu osobistego;
  • jeśli zgłaszasz wyjazd za granicę w imieniu innej osoby – dokument, który potwierdza uprawnienie do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo lub dokument, który potwierdza, że jesteś opiekunem prawnym lub faktycznym). Jeśli w rejestrze PESEL przy danych twojego niepełnoletniego dziecka jest wpisany twój numer PESEL, system sam sprawdzi dane i pokieruje cię do właściwej usługi.
  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zgłoś wyjazd.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  4. Wybierz sposób logowania.
  5. Wypełnij formularz.
  6. Zaadresuj formularz – wybierz urząd gminy, na terenie której mieszkasz.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij.
  8. Jeśli zgłaszasz wyjazd swój lub własnego niepełnoletniego dziecka, przy którego danych w rejestrze PESEL wpisano twój numer PESEL, wyświetli się komunikat o zarejestrowaniu zgłoszenia. Informacje na temat swojego wyjazdu sprawdzisz od razu dzięki usłudze Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL
   Jeśli zgłaszasz wyjazd własnego dziecka, przy którego danych w rejestrze PESEL nie wpisano twojego numeru PESEL lub działałasz jako pełnomocnik, opiekun prawny lub faktyczny osoby, która wyjeżdża z kraju, wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany do urzędu. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Urzędnik zarejestruje wyjazd tej osoby od razu gdy otrzyma twoje zgłoszenie. 

  Jeśli potrzebujesz dokumentu, który potwierdza twoje dane meldunkowe – skorzystaj z usługi Pobierz dokument o zameldowaniu.

  Jeśli potrzebujesz dokumentu, który potwierdza dane meldunkowe osoby, w imieniu której zgłaszasz wyjazd, wystąp do urzędu o wydanie zaświadczenia.

 • Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

 • Jeśli zgłaszasz wyjazd swój lub własnego niepełnoletniego dziecka, przy którego danych w rejestrze PESEL wpisano twój numer PESEL, od razu otrzymasz informację o zgłoszeniu wyjazdu (czynność jest realizowana bez udziału urzędnika).

  W przypadku, gdy reprezentujesz inną osobę urzędnik wymelduje ją od razu gdy otrzyma twoje zgłoszenie.

  Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierzasz wrócić do kraju – po powrocie do Polski zgłoś swój powrót. Sprawdź, jak zgłosić powrót z zagranicy.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 • Każda osoba, która:

  • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju – zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego, jeżeli je posiada. Jej adres zameldowania stałego pozostanie bez zmian,
  • planuje na stałe wyjechać z Polski – zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego i czasowego.

  Możesz zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa możesz udzielić wyłącznie na piśmie. Nie musisz iść po nie do notariusza.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

   

  • formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, plik PDF 1,74 MB – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy. Pamiętaj, możesz też poprosić urzędnika, żeby wypełnił i wydrukował formularz z systemu,
  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport,
  • jeśli zgłaszasz wyjazd za granicę w imieniu innej osoby – dokument, który potwierdza uprawnienie do działania w jej imieniu (np. pełnomocnictwo lub dokument, który potwierdza, że jesteś opiekunem prawnym lub faktycznym).

  Pamiętaj, że twój pełnomocnik musi mieć przy sobie swój dokument tożsamości.

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zgłoś swój wyjazd. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.
 • Najpóźniej w dniu, w którym wyjeżdżasz.

  • w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz – jeśli dokonujesz zgłoszenia w swoim imieniu,
  • w urzędzie gminy, na terenie której mieszka osoba, w imieniu której dokonujesz zgłoszenia. 
 • Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

  Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierzasz wrócić do kraju – po powrocie do Polski zgłoś swój powrót. Sprawdź, jak zgłosić powrót z zagranicy.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 24.10.2022 09:16

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}