W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Rolnik i domownik rolnika mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego siebie i członków rodziny. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

  • rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • rolnicy i domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. 
  • Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która mieszka i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w posiadanym (na podstawie tytułu własności, współwłasności, umowy dzierżawy, użytkowania) gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej.
  • Małżonek rolnika, który pracuje w gospodarstwie rolnika lub w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.
  • Domownik – osoba bliska rolnikowi, która: 
   • ukończyła 16 lat, 
   • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub mieszka na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
   • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
  • Członkowie rodziny rolnika i domownika, którzy spełniają definicję ustawową określoną w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i zeskanuj Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z.
  2. Zaloguj sie do swojego konta w ePUAP. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego. Sprawdż, jak założyć profil zaufany.
  3. W Katalogu spraw wpisz miasto lub kod pocztowy, aby wybrać odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.
  4. Kliknij Pokaż sprawy wybranego urzędu, a następnie Sprawy ogólne i wybierz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
  5. Kliknij Załatw sprawę.
  6. Ponownie wybierz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  7. Wypełnij formularz. W polu:
  • Wybierz rodzaj pisama wybierz: inne pismo;
  • Doprecyzuj rodzaj pisma – wpisz: Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z;
  • Wpisz tytuł pisma: Zgłoszenie do jednostki organizacyjnej KRUS w (wpisz odpowiedni oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS);
  • Opisz swoją sprawę wpisz np. Składam zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z.
  1. Uzupełnij Dane kontaktowe.
  2. Kliknij Dalej, a następnie Podpisz i wyślij.
 • W przypadku:

  • ubezpieczonego – niezwłocznie,
  • członka rodziny – w ciągu 7 dni
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej:

 • Usługa jest bezpłatna.

 • KRUS wprowadzi dane ubezpieczonego i członka rodziny do ewidencji KRUS niezwłocznie:

  • po sprawdzeniu kompletności danych podanych w zgłoszeniu oraz
  • po dokonaniu oceny, że zostały spełnione wszystkie warunki ustawowe. 
  • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego rolników i domowników powstaje od dnia złożenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. 
  • Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Decyzje w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego KRUS wydaje jedynie w sprawach spornych. 
  • Informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników i domowników oraz członków ich rodzin znajdują się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:41

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

{"register":{"columns":[]}}