W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych za 2023 rok lub za 2024 rok

Ogrzewasz swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe głównie paliwem gazowym, a twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł?

Wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, ogrzewanego głównie paliwem gazowym, a przeciętny miesięczny dochód waszego gospodarstwa to nie więcej niż 1500 zł na osobę?

Jeśli tak, możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego przez internet.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

  • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
   • kocioł gazowy,
   • bojler gazowy,
   • podgrzewacz gazowy przepływowy,
   • kominek gazowy zasilany paliwami gazowymi,
  • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

  Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. lub
  • od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

  Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

  Od 1 października 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą otrzymasz do 30 dni przed datą złożenia wniosku.

  Przykład: 3 października 2024 r. otrzymujesz fakturę VAT za dostarczone paliwo gazowe w okresie od kwietnia do września 2024 r. Masz 30 dni od dnia otrzymania faktury, aby złożyć wniosek. Złóż go więc najpóźniej do 2 listopada 2024 r. Zwróć uwagę, że w ramach tego wniosku, możesz wnioskować o refundację podatku VAT za okres od kwietnia do czerwca 2024 r. (refundacja VAT przysługuje za paliwa gazowe dostarczone do 30 czerwca 2024 r.).

 • Każdy, kto:

  • ukończył 18 lat,
  • mieszka i przebywa w Polsce,
  • jest obywatelem Polski lub
  • jest cudzoziemcem, który ma:
   • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
   • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
 • Nie składaj wniosku, jeśli:

  • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
  • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę,
  • twoje główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • nie masz zawartej umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy kompleksowej i nie jesteś odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
  • Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.
  • Dane do wniosku:
  • dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego:
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, adres gospodarstwa domowego,
  • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz:
   • adres e-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
   • numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
  • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać zwrot podatku,
  • fakturę VAT i dowód  jej opłacenia – w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe,
  • informację o dacie otrzymania faktury i jej numer – jeśli złożysz wniosek w październiku 2024 roku lub później.
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek, który znajduje się u góry.
  2. System przekieruje cię na stronę logowania.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza.
  5. System przekieruje cię do usługi e-podpis, w której sprawdzisz i podpiszesz wniosek elektronicznie.
  6. Możesz podpisać wniosek:
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym (e-dowodem),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  1. Kliknij Przejdź do podpisu i podpisz wniosek.
  2. Potwierdzenie otrzymasz na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) od razu po wysłaniu wniosku. Znajdziesz je w folderze Wysłane.
 • Twój wniosek zostanie przekazany do urzędu gminy właściwej dla twojego gospodarstwa domowego.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko, jak to możliwe i prześle ci informację na podany adres e-mail.

 • Jeśli:

  • masz pytania dotyczące wniosku, skontaktuj się z organem, który rozpatruje wniosek,
  • potrzebujesz pomocy technicznej, zadzwoń pod numer +48 42 253 54 55.

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 13:40

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

{"register":{"columns":[]}}