W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-21

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dokładnych opisów zdjęć - opisy sukcesywnie będą dodawane.
 • Załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie .pdf mogą nie być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: Komenda Miejska
  Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Jagiellońska 11
  97-300 Piotrków Trybunalski
 • E-mail: piotrkow@lodzkie.straz.gov.pl
 • Telefon: 44 649 39 19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim mieści się przy ul. Jagiellońskiej 11.

 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Batorego, do budynku prowadzą schody, bez podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono tuż przy wejściu głównym do budynku.
 • Obiekt jest wyposażony w domofon umożliwiający informowanie o przybyciu do budynku komendy. Domofon znajduje się przy głównym wejściu na drzwiach oraz posiada drugie wyprowadzenie umieszczone na widocznym słupku tuż przy miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 • Informację o przybyciu do budynku komendy można przekazać również telefonicznie na nr tel. (44)647-39-19 wew. 115 lub 116.
 • Dostęp do budynku komendy, dla osób ze szczególnymi potrzebami, możliwy jest po nawiązaniu kontaktu ze służbą dyżurną (poprzez domofon lub telefonicznie). Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na placu wewnętrznym komendy. Służba dyżurna pokieruje do wyznaczonego miejsca. Jeśli zajdzie taka potrzeba służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do miejsca przyjęć interesantów, na parterze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • W obiekcie jest toaleta częściowo dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dla psa asystującego zapewniona będzie miska z wodą. 
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • KM PSP posiada możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2020 10:02 Mateusz Cisowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Cisowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 15.0 21.06.2023 10:01 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 14.0 31.03.2023 09:39 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 13.0 07.03.2023 12:12 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 12.0 08.02.2023 11:28 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 11.0 07.01.2022 14:26 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 10.0 01.09.2021 15:25 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 9.0 01.09.2021 15:15 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 8.0 01.09.2021 14:33 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 7.0 01.09.2021 14:29 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 6.0 06.07.2021 09:02 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 5.0 21.03.2021 18:53 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 4.0 16.03.2021 21:40 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 3.0 11.03.2021 15:06 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 2.0 24.01.2021 08:55 Mateusz Cisowski
Deklaracja dostępności 1.0 11.12.2020 10:02 Mateusz Cisowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}