W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 76 – 200 Słupsk, ul. Młyńska 2,

korespondencji e – mail: sekretariat.slupsk@straz.gda.pl,

telefonicznie / fax: (59) 842 40 01, fax. (59) 842 60 92

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e-mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję, że przygotowane zostały klauzule:

    dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
    dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;
    dot. korespondencji, kontrahentów;
    dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
    dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
    dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
    dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
    dot. naborów do służby i pracy;
    dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
    dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
    dot. odbiorów robót i usług;
    dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
    dot. zawodów sportowych;
    dot. gospodarki transportowej;
    dot. prowadzenia postepowań administracyjnych.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W Słupsku

Komenda Miejska PSP w Słupsku przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.straz.slupsk.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Komendy. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

·         publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

·         nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile jest możliwa,

·         nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

·         czas nadejścia zapytania,

·         pierwszy wiersz żądania HTTP,

·         kod odpowiedzi HTTP,

·         liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

·         adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

·         informacje o przeglądarce użytkownika,

·         informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Komendy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane żadnym osobom/podmiotom poza osobami/podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Komendy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Komendy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie straz.gda.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu straz.gda.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Komendy Miejskiej PSP w Słupsku zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityka prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Komendy Miejskiej PSP w Słupsku

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Materiały

dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
dot​_postępowań​_o​_udzielenie​_zamówienia​_publicznego;.pdf 0.16MB
dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
dot​_przetwarzania​_danych​_w​_związku​_z​_przyjmowaniem​_zgłoszeń​_oraz​_prowadzeniem​_działań​_ratowniczo-gaśniczych;.pdf 0.09MB
dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KW PSP w Gdańsku;
dot​_monitoringu​_wizyjnego​_w​_pojazdach​_oraz​_obiektach​_KW​_PSP​_w​_Gdańsku;.pdf 0.09MB
dot. korespondencji, kontrahentów;
dot​_korespondencji,​_kontrahentów;.pdf 0.10MB
dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
dot​_upoważnienia​_do​_przeprowadzenia​_czynność​_kontrolno-rozpoznawczych;.pdf 0.11MB
dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
dot​_rzeczoznawców,​_przedkładających​_zawiadomienie​_o​_uzgodnieniu​_projektu​_budowlanego;.pdf 0.13MB
dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
dot​_sprawowania​_nadzoru​_nad​_ryzykiem​_w​_zakładach​_o​_dużym​_i​_zwiększonym​_ryzyku​_wystąpienia​_poważnej​_awarii​_przemysłowej;.pdf 0.13MB
dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
dot​_osób​_składających​_wnioski​_o​_dofinansowanie​_z​_Funduszu​_Socjalnego;.pdf 0.13MB
dot. naborów do służby i pracy;
dot​_naborów​_do​_służby​_i​_pracy;.pdf 0.12MB
dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
dot​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dla​_osób​_uczestniczących​_w​_szkoleniach,​_naradach,​_ćwiczeniach,​_konferencjach​_i​_testach​_w​_komorze​_dymowej;.pdf 0.10MB
dot. odbiorów robót i usług;
dot​_odbiorów​_robót​_i​_usług;.pdf 0.13MB
dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
dot​_konkursów​_i​_innych​_imprez​_okolicznościowych;.pdf 0.10MB
dot. zawodów sportowych;
dot​_zawodów​_sportowych;.pdf 0.12MB
dot. gospodarki transportowej;
dot​_gospodarki​_transportowej;.pdf 0.10MB
dot. prowadzenia postepowań administracyjnych.
dot​_prowadzenia​_postepowań​_administracyjnych.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.09.2020 14:33 Szymon Ziemski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.ogn.Szymon Ziemski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 17.09.2020 14:33 Szymon Ziemski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP