W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady izolacji domowej

Izolacja domowa

Izolacja domowa to odosobnienie osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. 

Izolacją domową zostaje objęta osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2, chyba że została ona skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Gdzie odbywam izolację domową?

Podczas izolacji pacjent pozostaje w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne skierują go do wyznaczonego ośrodka.

Kiedy rozpoczyna się izolacja domowa?

Izolacja w warunkach domowych zaczyna się w dniu, w którym pacjent otrzymuje pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Informacja o wyniku testu diagnostycznego znajduje się na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Pacjent może również zostać poinformowany o wyniku testu telefonicznie – przez lekarza lub przychodnię POZ.

Jak długo trwa izolacja domowa?

Izolacja domowa trwa 10 dni. Przy czym lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli twój stan zdrowia będzie tego wymagał.

Uwaga! Jeśli w czasie izolacji poczujesz się gorzej, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

Pacjent z objawami klinicznymi

Po 7 dniach izolacji domowej lekarz POZ dzwoni do pacjenta, aby przeprowadzić wywiad. Ustali, kiedy wystąpiły objawy (mogły wystąpić przed uzyskaniem wyniku testu) i kiedy ustąpiły (kiedy ostatnio pacjent miał gorączkę, kaszel, duszność). Na tej podstawie określi, jak długo jeszcze potrwa izolacja. Informacja na ten temat znajdzie się w IKP pacjenta.

Izolacja kończy się po 3 dniach bez objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów.

Przykłady

  • Pacjent ma objawy od 1 listopada. Pozytywny wynik testu otrzymuje 4 listopada. Objawy utrzymują się do 10 listopada. Izolacja powinna trwać do 13 listopada włącznie (ostatecznie o jej długości decyduje lekarz).
  • Pacjent ma objawy od 1 listopada. Pozytywny wynik testu otrzymuje 4 listopada. Objawy utrzymują się do 7 listopada. Izolacja powinna trwać do 13 listopada włącznie (ostatecznie o jej długości decyduje lekarz).

Pacjent bezobjawowy

Po 7 dniach izolacji domowej lekarz POZ dzwoni do pacjenta, aby ustalić stan jego zdrowia. Jeśli nie ma objawów choroby, izolacja kończy się po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Jeśli lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzi niepokojące objawy, może przedłużyć izolację. Przekaże tę informację pacjentowi, znajdzie się ona również w jego IKP.

Izolacja domowa a praca zdalna

Jeżeli przebywasz na izolacji domowej i czujesz się dobrze, możesz pracować zdalnie. Ustal to ze swoim przełożonym. Za pracę w okresie izolacji domowej przysługuje Ci wynagrodzenie za pracę.

Izolatoria

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego.

Do izolatorium kierowane są osoby:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny – zapewniający opiekę w izolatorium – decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Więcej informacji o izolatoriach.

{"register":{"columns":[]}}