W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dokładnych opisów zdjęć - opisy sukcesywnie będą dodawane

Wyłączenia

 • Brak dokładnych opisów zdjęć - opisy sukcesywnie będą dodawane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Telążka.
 • E-mail: j.telazka@straz.lodz.pl
 • Telefon: 44 633 82 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
 • Adres: Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Wspólna 7
  97-400 Bełchatów
 • E-mail: kppsp01@straz.lodz.pl
 • Telefon: 44 633 82 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie mieści się przy ul. Wspólnej 7. Wejście do budynku znajduje się również od ul. Wspólnej 7 i wyposażone jest w schody, bez podjazdu dla osób na wózkach. Podjazd dla osób na wózkach znajduje się od strony placu wewnętrznego. Obiekt  jest wyposażony w wideofon umożliwiający informowanie o przybyciu do budynku komendy. Informację o przybyciu do budynku komendy można przekazać telefonicznie na nr tel. (44) 633 82 00. Osoba wyznaczona udzieli wszelkiej pomocy w dostępie do budynku. Budynek nie posiada windy. Obsługa osób o utrudnionej możliwości poruszania się może odbywać się na parterze budynku. W obiekcie nie ma toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (parking nie jest zarządzany przez KP PSP w Bełchatowie). Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu na placu wewnętrznym komendy po ówczesnym poinformowaniu Podoficera Dyżurnego o takiej potrzebie. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie KP PSP nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2020 11:45 st. ogn. Krzysztof Malinowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Malinowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 11.12.2020 11:45 st. ogn. Krzysztof Malinowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP