W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom..

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Podolak
 • E-mail: zastepcakomendanta@strazdrawsko.pl
 • Telefon: 094 363 20 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.
 • Adres: Pl. M. Konopnickiej 1
  78-500 Drawsko Pom.
 • E-mail: sekretariat@strazdrawsko.pl
 • Telefon: 0943630080

 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres urzędu:
Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pom.
Pl. M. Konopnickiej 1
78-500 Drawsko Pom.

 

Goście i interesanci korzystają z głównego wejścia do budynku od Pl. M. Konopnickiej 1. Dostęp do terenu organu jest otwarty w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. Przed budynkiem znajduje się parking.

Główne wejście, usytuowane naprzeciw furtki, znajduje się na poziomie parkingu. Skrzydło drzwiowe stale udostępnione prowadzące do budynku ma szerokość 1 m. Drzwi po całkowitym otwarciu mają szerokość 2,0 m.

Przed drzwiami wejścia głównego znajduje się przycisk z napisem dla osób o szczególnych potrzebach. Użycie przycisku wzywa pracownika sekretariatu, który zejdzie do interesanta i udzieli indywidulnej pomocy.

Z powodów technicznych uwarunkować niemożliwe jest wyposażenie budynku w windę, dlatego dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze budynku. W tym przypadku zastosowano rozwiązanie alternatywne: pracownik sekretariatu po usłyszeniu dzwonka schodzi do drzwi głównych po czym udziela pomocy osobie niepełnosprawnej w dostaniu się do holu a następnie powiadamia pracownia właściwego merytorycznie w załatwianej sprawie który schodzi na parter do osoby zainteresowanej.

W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku komendy i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynki nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku komendy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Inne informacje i oświadczenia Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi o dostepności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: ogn. Rafał Gorczyca kwatermistrz@strazdrawsko.pl  lub tel. 94 36 300 85.
 • Inne dane kontaktowe do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – https://www.gov.pl/web/kppsp-drawsko/kontakt/

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
Pl. M. Konopnickiej 1
78-500 Drawsko Pom.

 

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021r. w KP PSP w Drawsku Pom.
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności.pdf 0.50MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_-​_aktywny​_formularz​_PDF.pdf 1.76MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.12.2020 13:55 st.kpt. Andrzej Podolak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Andrzej Podolak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 02.03.2022 11:58 aneta.kislenczuk
Deklaracja dostępności 8.0 02.03.2022 11:51 aneta.kislenczuk
Deklaracja dostępności 7.0 02.03.2022 11:48 aneta.kislenczuk
Deklaracja dostępności 6.0 27.09.2021 12:45 aneta.kislenczuk
Deklaracja dostępności 5.0 27.09.2021 12:37 aneta.kislenczuk
Deklaracja dostępności 4.0 02.06.2021 12:58 aneta.kislenczuk
Deklaracja dostępności 3.0 24.12.2020 12:23 mł. bryg. Andrzej Podolak
Deklaracja dostępności 2.0 24.12.2020 12:01 mł. bryg. Andrzej Podolak
Deklaracja dostępności 1.0 23.12.2020 13:55 st.kpt. Andrzej Podolak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}