W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada opisów. Opisy będą stopniowo dodawane do zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. kpt. mgr inż. Andrzej Podolak.
 • E-mail: zastepcakomendanta@strazdrawsko.pl
 • Telefon: 94 363 20 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 91 4 808 801

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim znajduje się od strony ul. Bocznej.
 • Przed budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe - brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Przed wejściem do Komendy znajduje się krawężnik - brak podlazdu dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Przed schodami wejścia głównego znajduje się oznakowany i opisany przycisk dla osób o szczególnych potrzebach. Użycie przycisku wzywa służbę dyżurną, która podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w wejściu do budynku.
 • Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego (świetlica) na parterze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku komendy nie ma wind.
 • W budynku komendy brak jest dostosowań architektonicznych takich jak: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 • Nie przewiduje się wejścia osób z psem przewodnikiem.
 • W tutejszej komendzie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.12.2020 13:55 st.kpt. Andrzej Podolak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Andrzej Podolak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 24.12.2020 12:23 mł. bryg. Andrzej Podolak
Deklaracja dostępności 2.0 24.12.2020 12:01 mł. bryg. Andrzej Podolak
Deklaracja dostępności 1.0 23.12.2020 13:55 st.kpt. Andrzej Podolak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP