W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.
 • Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Witold Juszczak.
 • E-mail: juszczakw@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 56 683 53 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu
 • Adres: ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń
 • E-mail: golub-dobrzyn@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 56 683 53 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

Budynek komendy składa się z części administracyjno-socjalnej oraz części garażowej i warsztatowej.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest na obrzeżach miasta do którego można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Obok komendy powiatowej znajduje się duży parking dla petentów. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów. Po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Petenci przyjmowani są w sekretariacie komendy na parterze budynku w związku z czym dostęp do pomieszczenia osób niepełnosprawnych nie stanowi problemu. Drzwi wejściowe do budynku komendy powiatowej są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. (56) 683 53 89. Bezpośrednio po wejściu do budynku komendy po lewej stronie znajduje się Powiatowe Stanowisko Kierowania. Na wprost znajdują się drzwi, które prowadzą na hol komendy, a na nich znajduje się dzwonek, który należy nacisnąć, aby przywołać dyżurnego operacyjnego.

Dyżurny operacyjny po wylegitymowaniu petenta otwiera automatycznie drzwi na hol. Po wejściu na hol po prawej stronie znajduje się sekretariat w którym petenci są przyjmowani przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta, znajdująca się w obiekcie, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.12.2020 09:49 mł. asp. Marceli Wrzesiński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Golub-Dobrzyń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 30.12.2020 10:08 mł. asp. Marceli Wrzesiński
Deklaracja dostępności 1.0 18.12.2020 09:49 mł. asp. Marceli Wrzesiński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP