W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

 

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: KP PSP w Górze, ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra
  • osobiście w Komendzie Powiatowej PSP w Górze, ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra, w godz. 8.15-15.15
  • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres gora@kwpsp.wroc.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr 65 544 20 62
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Komendantem Powiatowym PSP w Górze, tel. 65 543 23 44.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.