W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 • - mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Surmacz.
 • E-mail: dsurmacz_go@straz.krakow.pl
 • Telefon: 47 831 43 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
 • Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
  ul. 11 Listopada 84
  38-300 Gorlice
 • E-mail: kppspgorlice@straz.krakow.pl
 • Telefon: 47 831 43 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 11 Listopada 84, 38-300 Gorlice.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku KP PSP znajduje się miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Istniejący budynek nie posiada podjazdu zlokalizowanego przy wejściu głównym.

W korytarzu znajduje się stanowisko podoficera, odpowiedzialnego za organizację wejścia do budynku osób postronnych i niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Osoba niepełnosprawna ma prawo wejść do budynku wraz z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Komedzie Powiatowej PSP w Gorlicach nie mam możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności KP PSP Gorlice 2021
Raport o stanie zapewnienia dostępności KP PSP Gorlice 2021.pdf 0.44MB
Plan działania
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_w​_KP​_PSP​_w​_Gorlicach.pdf 0.11MB
KP PSP Gorlice Tekst łatwy do czytania(ETR)
KP​_PSP​_Gorlice​_Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).pdf 0.37MB
KP PSP Gorlice tekst odczytywany maszynowo
KP​_PSP​_Gorlice​_​_tekst​_odczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:59 mł.bryg. Dariusz Surmacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PJ
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 30.03.2022 11:52 mł.bryg. Dariusz Surmacz
Deklaracja dostępności 5.0 30.09.2021 14:04 mł.bryg. Dariusz Surmacz
Deklaracja dostępności 4.0 30.09.2021 13:43 mł.bryg. Dariusz Surmacz
Deklaracja dostępności 3.0 30.09.2021 13:39 mł.bryg. Dariusz Surmacz
Deklaracja dostępności 2.0 10.12.2020 11:55 mł.bryg. Dariusz Surmacz
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 11:59 mł.bryg. Dariusz Surmacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}