W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powiat Gostyński

Charakterystyka powiatu

1. Ogólna charakterystyka powiatu gostyńskiego

1.1. Powiat gostyński - informacje podstawowe

Obszar   810,26 km 2
Lasy   113,517 km 2
Długość rzek i kanałów   189,36 km
Ludność   76,673 tys.
Gęstość zaludnienia   105,3 osób na km 2

 

Miasta   5
Wsie sołeckie   128
Podział administracyjny   7 gmin
Odległość od Gostynia   Leszno 32 km, Poznań 70 km


1.2 Dane administracyjne, geograficzne, informacje o przemyśle i transporcie

Powiat gostyński  położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Graniczy od północy z powiatem kościańskim i śremskim od wschodu z krotoszyńskim  i jarocińskim, od południa z rawickim , a od zachodu z leszczyńskim.  Ma charakter rolniczy.

POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Powiat gostyński obejmuje obszar o powierzchni 810,26 km2  i zamieszkiwany jest przez 76,673 tys. osób. Około 48,6% mieszkańców skupionych jest w miejscowościach będących siedzibami miast i gmin.  Podział administracyjny powiatu wyodrębnia 5 miast i gmin oraz dwie gminy wiejskie.

GEOGRAFIA

Powiat gostyński  położony jest w południowej części Niziny Wielkopolskiej na zachodniej krawędzi Wysoczyzny Kaliskiej, w obrębie Wysoczyzny Leszczyńskiej. Ogólna długość rzek i kanałów położonych w granicach powiatu gostyńskiego wynosi 189,36 km. Największa rzeka powiatu - Kanał Obry, przepływa przez jego północną część na długości około 40 km. Jedyną budowlą hydrotechniczną jest powstały w 2003 r. zbiornik małej retencji Jeżewo gm. Borek o powierzchni 70,6 ha. Ukształtowanie terenu pozbawiło w sposób naturalny występowania większych zbiorników wodnych rzek, jezior. Teren jest słabo pokryty ciekami wodnymi często wysychającymi. Obszar leśny powiatu jest słabo zalesiony, powierzchnia lasów wynosi 11351,79 ha co stanowi 14 % całej powierzchni powiatu i zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego.

ROLNICTWO

Rolnictwo w powiecie jest wiodącym działem gospodarki. Ponad 80% obszaru powiatu stanowią użytki rolne. Uzyskiwane wyniki - plasujące rejon  w ścisłej krajowej czołówce mają wpływ na usytuowanie licznych placówek naukowo-badawczych i doświadczalnych. Na terenie powiatu zlokalizowane są m.in. Stadnina Koni S.A. w Pępowie z/s w Gogolewie,  Hodowla Roślin Spółka z o.o. w Szelejewie, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt  w Gostyniu, Stacja Hodowli Roślin w Dusinie.

PRZEMYSŁ

Cechą charakterystyczną gostyńskiego przemysłu jest jego silne  powiązanie z gospodarką rolną. Zaplecze surowcowe oraz zasoby siły roboczej zdecydowały o rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, która stanowi znaczną część wartości całej produkcji przemysłowej powiatu. Do najważniejszych zakładów tej branży należą:  Pfeifer & Langen Polska S.A. w Gostyniu, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, HJ Heinz S.A. Pudliszkach, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Mróz Borek. Do ważniejszych zakładów w innych branżach należą: ARDAGH GLASS S.A. Gostyń, WIX Filtron sp. z o.o. Gostyń, Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.J. w Malewie, Huta GLOSS Glonek - Busz Sp.J.w Poniecu,

RUROCIĄGI

Przez teren powiatu przebiegają rurociągi gazu ziemnego doprowadzające do Węzła Przesyłu Gazu w Krobi gaz z trzech kopalni: z Żuchlowa,  Radlina i z Grodziska oraz Zakładu Odazotowania Gazu KRIO Odolanów. Powyższe gazy różnych podgrup na terenie WPG Krobia wykorzystywane są do procesu mieszania, w wyniku którego otrzymuje się gaz podgrupy GZ-35,  przesyłane rurociągami magistralnymi na kierunkach do Poznania i do Bojanowa, a następnie dalej na teren zachodnio-północnych województw kraju. Ponadto Węzeł Przesyłu Gazu w Krobi prowadzi tranzyt - przesyłanie gazu ziemnego na kierunkach: do Polic, Grodziska, Poznania i Odolanowa. Wszystkie gazociągi przebiegają pod ziemią i nie stwarzają zagrożenia dla skupisk ludzkich.

DROGI

Powiat gostyński dysponuje dobrze rozwiniętą siecią dróg.  Przez teren powiatu gostyńskiego przebiega droga Nr 12 Głogów-Jarocin o  dużym znaczeniu w ruchu tranzytowym łącząca województwa: wielkopolskie i łódzkie z przejściami granicznymi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Trasa Nr 12 przechodzi przez miejscowości Gostyń - Piaski - Borek.
Przez powiat przebiegają też drogi wojewódzkie:
Nr  434 Poznań - Rawicz przechodząca przez miejscowości Gostyń - Krobia,
Nr  308 Gostyń - Nowy Tomyśl (  na odcinku Kunowo - Stężyca ),
Nr  437 Borek  - Dolsk ( na odcinku Koszkowo - Studzianna ),
Nr  438 Borek  - Koźmin ( na odcinku Borek - Głoginin )
Wymienione drogi 12 (krajowa) i 434 ( wojewódzka ) wyszczególnione są przez Wojewodę jako drogi, po których może odbywać się transport materiałów niebezpiecznych.

TRASY KOLEJOWE

Przez teren powiatu przebiegają dwie linie kolejowe trakcji spalinowej tj. :
Leszno - Poniec - Krobia - Pępowo - Krotoszyn
Leszno - Gostyń - Piaski - Borek  - Jarocin
Materiałów niebezpiecznych na trasie Leszno - Gostyń - Jarocin w ciągu ostatnich 10 latach nie przewożono. Linia kolejowa Leszno - Ostrów Wlkp. przewidziana rezerwowo do przewozu paliw płynnych. Od roku 1999 nie przewożono tego typu ładunków.

ELEKTROENERGETYKA

Na terenie powiatu występują dwa obiekty elektroenergetyczne o znaczeniu regionalnym tj.: Główny Punkt Zasilający w Grabonogu GPZ - Gostyń z dwoma liniami zasilającymi WN 110/15 kV z Leszna i Krotoszyna oraz Rozdzielnia Szynowa w Krobi RS-Krobia z dwoma liniami zasilającymi SN 15/15 kV. Obiekty podległe Energetyce Kościan.

WODOCIĄGI

Teren powiatu posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową występującą w 128 miejscowościach na 128 ogółem. Do największych ujęć wodnych oraz dostarczycieli wody należą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gostyń, Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.10.2020 11:25 Marcin Nyczka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Marcin Nyczka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Powiat Gostyński 1.0 12.10.2020 11:25 Marcin Nyczka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP