W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w portalu gov.pl

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre treści pochodzą z różnych źródeł, lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Wyłączenia

 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. bryg. Radomski Dariusz.
 • E-mail: dariusz.radomski@straz.gda.pl
 • Telefon: 58 686 33 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk
 • E-mail: sekretariat@straz.gda.pl
 • Telefon: 47 743 0100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Traugutta 6 gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się przed budynkiem. Przed wejściem do budynku komendy należy przy drzwiach głównych i zadzwonić domofonem w celu skontaktowania się z dyżurnym stanowiska kierowania. Budynek Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie posiada dwie kondygnacje i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny Komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody kontaktując się telefonicznie. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu, lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Inne informacje i oświadczenia

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie powołane zostały trzy osoby do koordynacji do spraw dostępności:

 • Koordynator ds. dostępności architektonicznej – asp. sztab. Wiesław Stefanowski (wieslaw.stefanowski@straz.gda.pl)

 • Koordynator ds. dostępności cyfrowej – asp. Krystian Zblewski (krystian.zblewski@straz.gda.pl)

 • Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej – st.ogn. Adelajda Kosater-Raca (adelajda.kosater-raca@straz.gda.pl)

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 6.42MB
Tekst odczytywany maszynowo
Tekst​_odzczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_-​_Easy​_To​_Read​_-​_ETR-1
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_-​_Easy​_To​_Read​_-​_ETR-1.pdf 0.71MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 20:34 Krystian Zblewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Zblewski Krystian
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 25.0 19.01.2024 21:53 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 24.0 19.01.2024 21:47 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 23.0 19.01.2024 21:41 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 22.0 19.01.2024 21:28 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 21.0 09.01.2024 10:32 Krystian Zblewski
deklaracja dostępności 20.0 09.01.2024 10:28 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 19.0 09.01.2024 10:04 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 18.0 09.01.2024 09:46 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 17.0 13.11.2023 13:48 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 16.0 04.08.2023 11:35 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 15.0 14.02.2023 11:47 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 14.0 18.01.2023 13:48 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 13.0 12.10.2021 09:59 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 12.0 28.09.2021 14:33 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 11.0 11.06.2021 12:54 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 10.0 11.06.2021 12:48 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 9.0 11.06.2021 11:46 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 8.0 11.06.2021 11:44 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 7.0 11.06.2021 11:39 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 6.0 18.03.2021 15:17 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 5.0 18.03.2021 13:49 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 4.0 29.12.2020 12:57 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 3.0 01.10.2020 15:22 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 2.0 25.09.2020 14:33 Bartosz Bieliński
Deklaracja dostępności 1.0 23.09.2020 20:34 Krystian Zblewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}