W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie w portalu gov.pl

Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-koscierzyna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Kościerzynie w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •         niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest rzecznik prasowy asp. Mateusz Szmaglik, adres poczty elektronicznej pr.koscierzyna@straz.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 686 33 86 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Traugutta 6 gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się przed budynkiem. Przed wejściem do budynku komendy należy przy drzwiach głównych i zadzwonić domofonem w celu skontaktowania się z dyżurnym stanowiska kierowania. Budynek Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie posiada dwie kondygnacje i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny Komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody kontaktując się telefonicznie. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu, lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie powołane zostały trzy osoby do koordynacji do spraw dostępności:

  • asp. Mateusz Szmaglik - w zakresie dostępności architektonicznej;

  • asp. Krystian Zblewski - w zakresie dostępności cyfrowej

  • st. ogn. Adelajda Kosater- Raca - w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej

 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2.pdf 6.42MB
Tekst odczytywany maszynowo
KP​_PSP​_Kościerzyna-​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_-​_Easy​_To​_Read​_-​_ETR.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 20:34 Krystian Zblewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Zblewski Krystian
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 13.0 12.10.2021 09:59 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 12.0 28.09.2021 14:33 Mateusz Szmaglik
Deklaracja dostępności 11.0 11.06.2021 12:54 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 10.0 11.06.2021 12:48 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 9.0 11.06.2021 11:46 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 8.0 11.06.2021 11:44 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 7.0 11.06.2021 11:39 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 6.0 18.03.2021 15:17 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 5.0 18.03.2021 13:49 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 4.0 29.12.2020 12:57 Duzowski Marek
Deklaracja dostępności 3.0 01.10.2020 15:22 Krystian Zblewski
Deklaracja dostępności 2.0 25.09.2020 14:33 Bartosz Bieliński
Deklaracja dostępności 1.0 23.09.2020 20:34 Krystian Zblewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}