W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak w niektórych grafikach opisów alternatywnych, które będą sukcesywnie dodawane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Czyrkiewicz.
 • E-mail: m.czyrkiewicz@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 134696291

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
 • Adres: al. Jana Pawła II 2, 38-600 Lesko
 • E-mail: kplesko@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 134696291

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku al. Jana Pawła II 2, 38-600 Lesko
Budynek Komendy usytułowany jest między al. Jana Pawła II, a drogą krajową nr 84, ul. Piłsudskiego. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony al. Jana Pawła II. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Urząd posiada miejsca parkingowe dla petentów. Nie zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 i 2 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed schodami wejścia głównego znajduje się oznakowany i opisany przycisk urządzenia przez które można połączyć się ze służbą dyżurną w celu uzyskania pozwolenia na wejscie do budynku. W tutejszej komendzie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W tutajeszej komendzie nie ma pochylni dla osób niepełnosprawnych. W tutajeszej komendzie nie ma wind.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 21:56 kpt. Michał Czyrkiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno - Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 11.12.2020 15:14 kpt. Michał Czyrkiewicz
Deklaracja dostępności 1.0 29.11.2020 21:56 kpt. Michał Czyrkiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP