W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Statystyka interwencji w KP PSP w Lesku w 2020 roku

Zdjęcie przedstawia wykres kołowy statystyki interwencji KP PSP w Lesku. W 2020 r. w KP PSP Lesko łącznie odnotowano 635 zdarzeń, w tym 87 pożarów, 523 miejscowe zagrożenia oraz 25 alarmów fałszywych.

Na terenie powiatu leskiego w 2020 r. miało miejsce 635 zdarzeń w tym:

  • 87 pożarów, co stanowi 14% ogółu zdarzeń,
  • 523 miejscowych zagrożeń, co stanowi 82% ogółu zdarzeń,
  • 25 alarmów fałszywych (w tym 3 z instalacji systemu sygnalizacji pożarowej), co stanowi 4% ogółu zdarzeń.

Klasyfikując pożary pod względem ich wielkości, z ogólnej liczby 186, zanotowano:

  • pożary małe – 79 (co stanowi 91 % ogólnej liczby pożarów),
  • pożary średnie – 7 (co stanowi 8 % ogólnej liczby pożarów),
  • pożary duże – 1 (co stanowi 1 % ogólnej liczby pożarów).

Porównując statystykę zdarzeń lat 2019 i 2020, ilość pożarów - zmalała o 37 %, ilość miejscowych zagrożeń (MZ) - wzrosła o 47 %, natomiast ilość alarmów fałszywych (AF) - zmalała o 4 %.

Lp.

Rok Ilość zdarzeń ogółem Ilość pożarów Ilość MZ Ilość AF
1. 2015 611 126 472 13
2. 2016 491 96 383 12
3. 2017 632 102 500 30
4. 2018 598 105 464 29
5. 2019 518 137 355 26

6.

2020 635 87 523

25

Opracował: kpt. Marek Wdowin, KP PSP w Lesku.