W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

10.12.2020

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Jabłoński.
 • E-mail: k.jablonski@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 16 632 21 83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
 • Adres: ul. Jana III Sobieskiego 13,
  37-600 Lubaczów
 • E-mail: kplubaczow@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 16 632 21 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność do budynku KP PSP oraz obszary kontroli

Budynek KP PSP w Lubaczowie znajduje się na terenie zamkniętym. Przy wejściu do budynku znajduje się wideofon, przez który Dyżurny Stanowiska Kierowania przyjmuje petentów oraz gości. Dyżurny Stanowiska Kierowania tłumaczy gościom jak dojść do poszczególnych biur lub w razie potrzeby wzywa podoficera dyżurnego który asystuje gościom, aż do momentu dotarcia do wyznaczonego miejsca. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind budynku KM PSP.

Budynek KP PSP jest obiektem dwukondygnacyjnym wyposażonym w jedną klatke schodową oraz szerokie i przestronne korytarze. Obiekt  ze względu na rozwiązania architektoniczne nie posiada wind. 

Dostosowania dla osób niepełnosprawnych

Obiekt nie posiada technicznych rozwiązań takich jak pochylnie, platformy itp.

Osoba niepełnosprawna może liczyć na pełną pomoc strażaka asystującego w zakresie odpowiednim do stopnia niepełnosprawności.

Miejsce parkingowe

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostało zlokalizowane koło budynku KP PSP przy bramie wejściowej. Powyższy parking jest miejscem oznakowanym o dostępie swobodnym.

Dostęp z psem asystującym

Wejście na teren KP PSP w asyście psa jest dozwolone. Warunkiem jest zabezpieczenie psa przed ugryzieniem osób trzecich ( kaganiec ).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:14 Damian Stachów
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 11:14 Damian Stachów

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP