W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Matura 2021 i co dalej ? Oferta edukacyjna szkół Państwowej Straży Pożarnej

29.04.2021

Cztery loga szkół pożarniczych, SGSP, SA PSP Kraków, SA PSP Poznań, CS PSP Częstochowa

Zbliżające się egzaminy maturalne od zawsze budzą wiele emocji wśród młodych ludzi. Każdy z nich chce osiągnąć jak najlepsze wyniki bowiem od tego zależy czy będzie mógł przekroczyć progi wymarzonej uczelni lub szkoły.

Dla wszystkich maturzystów, którzy od zawsze chcieli stać się profesjonalnymi ratownikami – strażakami Państwowej Straży Pożarnej, ale również dla tych, którzy nie zdecydowali jeszcze o wyborze kierunku i uczelni – przedstawiamy ofertę kształcenia czterech szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – jedyna w Polsce uczelnia wyższa Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci mundurowi tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana. Szkoła prowadzi również studia dzienne dla osób cywilnych na kierunku Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa.  

Pozostałe trzy szkoły tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizują kształcenie na poziomie aspiranckim. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej – profil mundurowy) mogą ubiegać się obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości i nie przekraczający 25 roku życia. Postępowanie rekrutacyjne składa się z oceny złożonych dokumentów, przeliczenia ocen ze świadectwa maturalnego na punkty oraz przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego składającego się z: próby wydolnościowej oraz dwóch prób sprawnościowych. Kandydaci dodatkowo poddawani są sprawdzianowi umiejętności pływania, a w przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa dodatkowo braku lęku wysokości. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki po tym etapie (zgodnie z limitem przyjęć) otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia o przydatności do Służby.

Po zakwalifikowaniu do szkoły, słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej tzw. szkolenie kandydackie/unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych. Celem tego przeszkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej. Po jego pomyślnym zakończeniu słuchacze składają ślubowanie i zostają w SGSP – podchorążymi, a  w szkołach kształcących w zawodzie technika pożarnictwa – kadetami.

Podczas czterech lat nauki w przypadku SGSP lub dwóch lat w przypadku  szkół kształcących w zawodzie technika pożarnictwa, słuchacze kształcenia dziennego przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, pozostając w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach ratowniczych. Ponadto, szkoły PSP, jako centralny odwód operacyjny komendanta głównego PSP, są włączone do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całego kraju.

Szkoły PSP zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a proces kształcenia wspierany jest również przez zewnętrznych specjalistów- praktyków, ekspertów m. in w zakresie chemii, fizyki, matematyki, prawa, medycyny, psychologii. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w liczne pomoce audiowizualne. Szkoły posiadają również poligony, na których przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu ratownictwa: chemicznego, ekologicznego, technicznego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego itp. Ćwiczenia odbywają się również w komorach dymowych i komorach rozgorzeniowych. Chcąc zapewnić wysoki poziom kształcenia szkoły wyposażane zostały w specjalistyczne laboratoria i pracownie z niezbędnym wyposażeniem, które dają słuchaczom możliwość bezpiecznej obserwacji i przeprowadzania eksperymentów odwzorowujących zjawiska występujące w trakcie działań ratowniczych.

Po zakończeniu kształcenia (służby kandydackiej)  i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa w SGSP oraz tytułu technika pożarnictwa w szkołach kształcących w zawodzie technika pożarnictwa, absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia, wszyscy zainteresowani znajdą na stronach internetowych poszczególnych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
https://www.sgsp.edu.pl/
http://bip.sgsp.edu.pl/
Rekrutacja: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
https://www.cspsp.pl
https://cspsp_czestochowa.bip.gov.pl/
Rekrutacja: https://www.cspsp.pl/index.php/pl/nabor-2020-21

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
http://www.sapsp.pl/
http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html
Rekrutacja: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/rekrutacja-dzienne-studium-aspiranckie-3/studium-dzienne#

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
http://www.sapsp.edu.pl/
http://sapsp.edu.pl/strona.php/105
Rekrutacja: https://www.sapsp.edu.pl/strona/rekrutacja-122

Wszystkim kandydatom, którzy planują podjęcie zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej Służby  w Państwowej Straży Pożarnej, życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i śmiałych decyzji w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Do Tych, którzy zdecydują się wstąpić do szkoły Państwowej Straży Pożarnej już dziś kierujemy słowa DO ZOBACZENIA !


Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP