W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.gov.pl/kppsp-monki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 06.03.2005 r. .
ata ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. filmy nie posiadają napisów;
  2. część plików jest niedostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest st. sekc. Radosław Bagan, telefon 47 711 82 90, adres e-mail: r.bagan@straz.bialystok.pl Tą samą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Mońkach przy  ulicy Mickiewicza 18.

Budynek składa się z 3 kondygnacji. Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia. Przed wejściem głównym znajdują się  schody składające się z czterech stopni bez zabezpieczenia barierkami, przed wejściem bocznym znajdują się  schody składające się z dwóch stopni bez zabezpieczenia barierkami, przed wejściem od zaplecza znajdują się schody z jednym stopniem bez zabezpieczenia barierkami. Przy wejściach brak jest platform oraz dogodnych podjazdów dla wózków. Przed wejściem głównym przy bramie wjazdowej na wewnętrzny plac komendy umieszczono domofon, który umożliwia dialog z dyżurnym w stanowisku kierowania.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym placu przed budynkiem komendy oraz na placu wewnętrznym, do których prowadzi wjazd przez bramę. Chęć wjazdu należy zgłosić za pomocą domofonu umieszczonego przy bramie.

Nad wejściami brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wewnątrz budynku nie ma platformy przyschodowej ani windy.

Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest w następujący sposób:

  1. Osoba z niepełnosprawnością narządów ruchu chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez domofon znajdujący się na bramie wjazdowej na wewnętrzny plac komendy lub dzwoniąc pod numer telefonu: 47 711 82 51. Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd do budynku, gdzie w wyznaczony pokoju interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.
  2. Osoba niewidoma lub słabowidząca chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez domofon znajdujący się na bramie wjazdowej na wewnętrzny plac komendy lub dzwoniąc pod numer telefonu: 47 711 82 51. Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobę niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Materiały

Mońki Deklaracja dostępności 2022 r.
Mońki​_Deklaracja-dostępności2022.docx 0.02MB
Mońki​_Deklaracja-dostępności2022​_—​_plik​_ETR
Mońki​_Deklaracja-dostępności2022​_—​_plik​_ETR.pdf 0.54MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.10.2021 13:23 Artur Mocarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Lenkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 30.03.2022 12:42 Artur Mocarski
Deklaracja dostępności 2.0 30.03.2022 12:29 Artur Mocarski
Deklaracja dostępności 1.0 26.10.2021 13:23 Artur Mocarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}