W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Matura 2021 i co dalej ? Oferta edukacyjna szkół Państwowej Straży Pożarnej

Nabory do służby pożarniczej

Zbliżające się egzaminy maturalne od zawsze budzą wiele emocji wśród młodych ludzi. Każdy z nich chce osiągnąć jak najlepsze wyniki bowiem od tego zależy czy będzie mógł przekroczyć progi wymarzonej uczelni lub szkoły.

Dla wszystkich maturzystów, którzy od zawsze chcieli stać się profesjonalnymi ratownikami – strażakami Państwowej Straży Pożarnej, ale również dla tych, którzy nie zdecydowali jeszcze o wyborze kierunku i uczelni – przedstawiamy ofertę kształcenia czterech szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – jedyna w Polsce uczelnia wyższa Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci mundurowi tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana. Szkoła prowadzi również studia dzienne dla osób cywilnych na kierunku Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa.  

Pozostałe trzy szkoły tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizują kształcenie na poziomie aspiranckim. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej – profil mundurowy) mogą ubiegać się obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości i nie przekraczający 25 roku życia. Postępowanie rekrutacyjne składa się z oceny złożonych dokumentów, przeliczenia ocen ze świadectwa maturalnego na punkty oraz przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego składającego się z: próby wydolnościowej oraz dwóch prób sprawnościowych. Kandydaci dodatkowo poddawani są sprawdzianowi umiejętności pływania, a w przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa dodatkowo braku lęku wysokości. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki po tym etapie (zgodnie z limitem przyjęć) otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia o przydatności do Służby.

Po zakwalifikowaniu do szkoły, słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej tzw. szkolenie kandydackie/unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych. Celem tego przeszkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej. Po jego pomyślnym zakończeniu słuchacze składają ślubowanie i zostają w SGSP – podchorążymi, a  w szkołach kształcących w zawodzie technika pożarnictwa – kadetami.

Podczas czterech lat nauki w przypadku SGSP lub dwóch lat w przypadku  szkół kształcących w zawodzie technika pożarnictwa, słuchacze kształcenia dziennego przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, pozostając w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach ratowniczych. Ponadto, szkoły PSP, jako centralny odwód operacyjny komendanta głównego PSP, są włączone do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całego kraju.

Szkoły PSP zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, a proces kształcenia wspierany jest również przez zewnętrznych specjalistów- praktyków, ekspertów m. in w zakresie chemii, fizyki, matematyki, prawa, medycyny, psychologii. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w liczne pomoce audiowizualne. Szkoły posiadają również poligony, na których przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu ratownictwa: chemicznego, ekologicznego, technicznego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego itp. Ćwiczenia odbywają się również w komorach dymowych i komorach rozgorzeniowych. Chcąc zapewnić wysoki poziom kształcenia szkoły wyposażane zostały w specjalistyczne laboratoria i pracownie z niezbędnym wyposażeniem, które dają słuchaczom możliwość bezpiecznej obserwacji i przeprowadzania eksperymentów odwzorowujących zjawiska występujące w trakcie działań ratowniczych.

Po zakończeniu kształcenia (służby kandydackiej)  i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa w SGSP oraz tytułu technika pożarnictwa w szkołach kształcących w zawodzie technika pożarnictwa, absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia, wszyscy zainteresowani znajdą na stronach internetowych poszczególnych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

Rekrutacja: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

https://www.cspsp.pl

https://cspsp_czestochowa.bip.gov.pl/

Rekrutacja: https://www.cspsp.pl/index.php/pl/nabor-2020-21

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

Rekrutacja: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/rekrutacja-dzienne-studium-aspiranckie-3/studium-dzienne#

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

Rekrutacja: https://www.sapsp.edu.pl/strona/rekrutacja-122

Wszystkim kandydatom, którzy planują podjęcie zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej Służby  w Państwowej Straży Pożarnej, życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i śmiałych decyzji w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Do Tych, którzy zdecydują się wstąpić do szkoły Państwowej Straży Pożarnej już dziś kierujemy słowa DO ZOBACZENIA !


Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP