W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ograniczenia w dostępie do urzędu

W związku z wprowadzeniem z dniem 10 października 2020 r. na terenie kraju obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniana się pandemii koronawirusa COVID-19 – do odwołania Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach ogranicza do minimum obsługę petentów w swojej siedzibie.

 

Powyższe obostrzenia mają na celu ochronę mieszkańców oraz pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, elektronicznie, faksem lub korespondencyjnie. Natomiast konieczne wizyty proszę umawiać telefonicznie w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach lub z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sposób załatwiania spraw drogą telefoniczną: kontakt z sekretariatem Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach pod numerem –  47 711 8360

Sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną: przesyłanie korespondencji faksem pod numer 47 711 83 59 lub elektronicznie na adres kppspsi@straz.bialystok.pl

Sposób załatwiania spraw korespondencyjnie: przesyłanie korespondencji na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 31 17-300 Siemiatycze

Sposób załatwiania spraw osobiście:

  • składane dokumenty muszą znajdować się w kopercie i zawierać adres korespondencyjny wnioskodawcy wraz z innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail),
  • dokumenty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w siedzibie KP PSP w Siemiatyczach – petenci pozostawiają korespondencję w godz. 7.30 – 15.30 na stoliku  przy wejściu bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami Komendy,
  • dokumentacja w wersji papierowej będzie możliwa do odbioru w wyznaczonym punkcie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem KP PSP lub pracownikiem prowadzącym sprawę.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu załatwienia sprawy należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami merytorycznymi poszczególnych komórek organizacyjnych.