W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ćwiczenia w ZDR Fertico w Błoniu

13.10.2021

Ćwiczenia w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej „Fertico” w Błoniu

W dniu 13.10.2021 w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej „Fertico” w Błoniu odbyły się ćwiczenia ratownicze. Podczas ćwiczeń zrealizowano następujące cele:

• Rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego zaliczonego do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

 • Sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego oraz jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo gaśniczych,

• Sprawdzenie współdziałania służb technicznych zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez:

- rozpoznanie powstałego zagrożenia oraz identyfikacja innych wtórnych zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie zakładu,

- rozpoznanie zabezpieczenia operacyjnego zakładu, w tym w szczególności zaopatrzenia wodnego,

- ocenę możliwości wsparcia działań przez pracowników zakładu,

- wykorzystanie procedur ratowniczych z WPOR w celu wsparcia działań realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (np. w ramach ewakuacji).

 • Doskonalenie współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi, poprzez:

 - określenie potrzeb w zakresie dysponowania sił i środków dla zakładu,

 - określenie potrzeb w zakresie powiadamiania i alarmowania innych podmiotów i służb ratowniczych,

• Prowadzenie na terenie zakładu działań ratowniczo-gaśniczych oraz podstawowych działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przy użyciu sił i środków KSRG z terenu powiatu warszawskiego zachodniego,

 • Doskonalenie dowodzenia na szczeblu taktycznym i interwencyjnym podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych,

 • Sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno technicznej sił i środków.

 • Sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności, poprzez:

 - określenie priorytetów w zakresie realizacji zadań ratowniczych,

- właściwą organizację działań ratowniczych (np. podział na odcinki bojowe) z uwzględnieniem złożonej struktury dowodzenia (również sztabu),

- współdziałanie sił i środków KSRG z terenu powiatu,

 - powołanie i funkcjonowanie sztabu na poziomie taktycznym i/lub strategicznym,

- odpowiednie wykorzystanie stanowisk kierowania poszczególnych szczebli w zakresie dysponowania sił i środków, wsparcia KDR oraz organizacji i funkcjonowania łączności,

- organizowanie łączności bezprzewodowej, z uwzględnieniem właściwego przydziału kanałów radiowych, zasięgu sieci oraz szczebli dowodzenia.

Powyższe założenia zostały zrealizowane siłami i środkami JRG i OSP KSRG z terenu powiatu warszawskiego zachodniego i pozwoliły określić nad czym należy się skupić podczas doskonalenia zawodowego strażaków.

W ćwiczeniach uczestniczyli po za strażakami, przedstawiciele zakładu, WIOŚ w Warszawie, Urzędu Miasta Błonie, Policji, Gminnego Zarządzania Kryzysowego.

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}