W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

24.11.2020

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2023-2024 

został ostatnio poddany przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-07

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Janowski.
 • E-mail: t.janowski@kppspblonie.pl
 • Telefon: 698623575

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim
 • Adres: 05-870 Błonie, Lesznowska 20a
 • E-mail: warszawazachod@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 22 725 52 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Lesznowskiej, posiadające jeden schodek. 

Na bramie wjazdowej znajduje się nr telefonu do dyspozytora, ktorego można poprosić o pomoc w dostani suę do budynku. 

Budynek nie posiada windy, wszystkie sprawy urzędowe można załatwić na parterze. Toaleta znajduje się również na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Kancelaria Ogólna znajduje się na parterze .

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Tekst łatwy do odczytania
tekst​_latwy​_do​_odczytania.pdf 0.63MB
Tekst odczytywalny maszynowo
tekst​_odczytywalny​_maszynowo.pdf 0.05MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dosteności​_osobą​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.pdf 0.07MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2023-2024
Plan​_dzialania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepności​_na​_lata​_2023-2024docx.pdf 0.61MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2023-2024
Plan​_dzialania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepności​_na​_lata​_2023-2024.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.04.2021 07:02 mł. asp. Tomasz Janowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 07.04.2023 16:53 asp. Tomasz Janowski
Deklaracja dostępności 5.0 07.04.2023 16:52 asp. Tomasz Janowski
Deklaracja dostępności 4.0 18.01.2023 12:52 asp. Tomasz Janowski
Deklaracja dostępności 3.0 15.10.2021 12:59 mł. asp. Tomasz Janowski
Deklaracja dostępności 2.0 15.10.2021 12:37 mł. asp. Tomasz Janowski
Deklaracja dostępności 1.0 09.04.2021 07:02 mł. asp. Tomasz Janowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}