W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

w 2020 roku do Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi nie wpłynęły żadne skargi i wnioski

 

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi lub upoważniony zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.30 - 15.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta PSP. Sekretariat tel.: 76 8783 397.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Stanowisko Organizacji i Kadr, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 76 8783 397 wew. 80.

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi
  ul. Legnicka 49, 59-500 Złotoryja,
 • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 • pocztą elektroniczną na adres kpzlotoryja@kwpsp.wroc.pl,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Stanowisko Organizacji i Kadr. Telefon: 76 8783 397 wew. 80..
   

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Tryb rozpatrywania:

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.


UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia
i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.12.2020 14:56 Marcin Grubczyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Grubczyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 07.01.2021 22:14 Marcin Grubczyński
Skargi i wnioski 1.0 24.12.2020 14:56 Marcin Grubczyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP