W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia:ZG.270.20.2022
  • Data rozpoczęcia: 13.12.2022
  • Wartość szacunkowa zamówienia:18 770 472.67 PLN Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i nie przekroczą 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia obejmuje także wartość opcji (20%) i ww. zamówień
  • Jednostka publikująca:Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów turystycznych, edukacyjnych i ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023.

Materiały

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.38MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 11L12
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_11L12.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 9L09
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_9L09.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 8L08
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_8L08.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 7L07
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_7L07.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 7L07
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_7L07.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 6L06
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIE​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_6L06.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 5L05
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_5L05.pdf 0.13MB
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 3L03
UNIEWAŻNIENIE​_POSTĘPOWANIA​_w​_zakresie​_PAKIETU​_NR​_3L03.pdf 0.13MB
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.74MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_realizację​_zamówienia​_II​_postępowanie​_.pdf 0.61MB
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 OJS243 697257
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_2022-OJS243-697257-pl.pdf 0.43MB
SWZ UL 2023 Nadleśnictwo Tułowice
SWZ​_UL​_2023​_Nadleśnictwo​_Tułowice.pdf 0.91MB
Załącznik Pakiet 1 L01
Załącznik​_Pakiet​_1L01.zip 24.31MB
Załącznik Pakiet 2 L02
Załączniki​_Pakiet​_2L02.zip 24.27MB
Załącznik Pakiet 3 L03
Załączniki​_Pakiet​_3L03.zip 24.29MB
Załącznik Pakiet 4 L04
Załączniki​_Pakiet​_4L04.zip 24.35MB
Załącznik Pakiet 5L05
Załączniki​_Pakiet​_5L05.zip 24.34MB
Załącznik Pakiet 6 L06
Załączniki​_Pakiet​_6L06.zip 24.28MB
Załącznik Pakiet 7 L07
Załączniki​_Pakiet​_7L07.zip 24.28MB
Załącznik Pakiet 8 L08
Załączniki​_Pakiet​_8L08.zip 24.36MB
Załącznik Pakiet 9 L09
Załączniki​_Pakiet​_9L09.zip 24.27MB
Załącznik Pakiet 10 L010
Załączniki​_Pakiet​_10L10.zip 24.38MB
Załącznik Pakiet 11 L12
Załączniki​_Pakiet​_11L12.zip 24.30MB
Załącznik nr 3.1 Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.05.2022​_r.
Załącznik​_nr​_31​_Opis​_standardu​_technologii​_wykonawstwa​_prac​_leśnych​_przyjęty​_decyzją​_nr​_34​_Dyrektora​_Generalnego​_Lasów​_Państwowych​_z​_dnia​_12​_maja​_2022​_r.pdf 1.62MB
Załącznik nr 3.2 Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w RDLP w Katowicach przyjęty decyzją nr 70 Dyrektora RDLP
Załącznik​_nr​_32​_Opis​_standardu​_technologii​_wykonawstwa​_prac​_leśnych​_w​_Regionalnej​_Dyrekcji​_Lasów​_Państwowych​_w​_Katowicach​_przyjęty​_decyzją​_nr​_70​_Dyrektora​_RDLP.pdf 1.30MB
Załącznik nr 4 JEDZ
Zał​_nr​_4​_JEDZ.docx 0.08MB
Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy
Zał​_nr​_5​_Oświadeczenie​_wykonawcy.docx 0.02MB
Załącznik nr 5A Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Zał​_nr​_5A​_Oświadczenie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby.docx 0.02MB
Załącznik nr 6 Zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Zał​_nr​_6​_Zobowiązania​_do​_oddania​_wykonawcy​_do​_dyspozycji​_niezbędnych​_zasobów.docx 0.05MB
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_o​_przynależności​_lub​_braku​_przynależności​_do​_tej​_samej​_grupy​_kapitałowej,.docx 0.05MB
Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
Zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_o​_aktualności​_informacji​_zawartych​_w​_oświadczeniu,​_o​_którym​_mowa​_w​_art​_125​_ust​_1​_PZP.docx 0.05MB
Załącznik nr 9 Wykaz usług
Zał​_nr​_9​_wykaz​_usług.docx 0.02MB
Załącznik nr 10 Wykaz osób
Zał​_nr​_10​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik nr 11 Wykaz urządzeń
Zał​_nr​_11​_Wykaz​_urządzeń.docx 0.02MB
Załącznik nr 13 Regulamin platformy Josephine
Zał​_nr​_13​_Regulamin​_platformy​_Josephine.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.12.2022 12:27 Celina Mistarz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pienio
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 8.0 23.01.2023 14:43 Celina Mistarz
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 7.0 23.01.2023 11:37 Celina Mistarz
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 6.0 23.01.2023 11:28 Celina Mistarz
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 5.0 17.01.2023 12:08 Celina Mistarz
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 4.0 29.12.2022 12:39 Celina Mistarz
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 3.0 29.12.2022 09:22 Celina Mistarz
Zamówienie - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023 2.0 16.12.2022 12:43 Celina Mistarz
Zamówienie: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023" 1.0 12.12.2022 12:27 Celina Mistarz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}