W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

W Genewie zakończyła się 45. sesja Rady Praw Człowieka

09.10.2020

W dniach 14 września – 7 października 2020 r. w Genewie odbyła się 45. sesja Rady Praw Człowieka. Ze względu na pandemię COVID-19, Rada obradowała w formule „hybrydowej” łączącej fizyczny udział części delegatów w spotkaniach z uczestnictwem online. Była to trzecia sesja, w której Polska uczestniczyła jako państwo członkowskie w ramach swojej kadencji w Radzie Praw Człowieka w latach 2020-2022.

45. sesja Rady Praw Człowieka

Najważniejszym elementem 45. sesji Rady Praw Człowieka była pilna debata poświęcona sytuacji na Białorusi zorganizowana z inicjatywy Unii Europejskiej. W debacie udział wzięło 65 przedstawicieli państw oraz Unii Europejskiej. Trzynaście krajów zabrało głos w debacie w formie uprzednio zarejestrowanych wystąpień wideo (prerecorded message) - ministrów i wiceministrów spraw zagranicznych.  Wśród nich  było wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych RP, p. Zbigniewa Raua.

W rezultacie debaty przyjęta została rezolucja 45/1 dotycząca sytuacji praw człowieka na Białorusi w okresie poprzedzającym oraz po wyborach prezydenckich na Białorusi. Rezolucja ta wzywa Wysoką Komisarz Praw Człowieka do zaprezentowania Radzie Praw Człowieka sprawozdania ustnego oraz raportu pisemnego nt. sytuacji praw człowieka na Białorusi, odpowiednio, do końca bieżącego roku oraz podczas kolejnej – 46. sesji Rady Praw Człowieka tj. na przełomie lutego i marca 2021 r.

Z uznaniem  należy odnotować przyjęcie przez Radę Praw Człowieka w drodze konsensusu - prezentowanej tradycyjnie przez Polskę - rezolucji poświęconej dobremu rządzeniu. Tegoroczna rezolucja poświęcona została problematyce wpływu pandemii COVID-19 na sferę dobrego rządzenia, ogniskując uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebie zapewnienia przez rządy państw – w dobie pandemii – dostępu obywatelom do usług publicznych oraz możliwości uczestnictwa w życiu publicznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Istotnym elementem rezolucji jest także odnotowanie w jej treści dwudziestej rocznicy przyjęcia Deklaracji Warszawskiej, dokumentu statuującego Wspólnotę Demokracji, międzyrządową koalicję państw promującą demokratyczne normy i instytucje.

Pozytywnie należy ocenić przyjęcie przez Radę Praw Człowieka popieranych przez Polskę rezolucji nt. sytuacji praw człowieka w Wenezueli przedłużającej mandat tzw. grupy rozpoznawczej, której zadaniem jest zbadanie naruszeń praw człowieka mających miejsce pod rządami Nicolasa Maduro w Wenezueli, rezolucji poświęconej sytuacji praw człowieka w ogarniętej konfliktem Syrii oraz rezolucji na temat bezpieczeństwa dziennikarzy. Przyjęte zostały również rezolucje autorstwa Unii Europejskiej poświęcone prawom dziecka w kontekście ochrony środowiska oraz sytuacji praw człowieka w Burundi.

Rada Praw Człowieka ONZ  została utworzona w 2006 r. na mocy postanowień rezolucji 60/251 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 15 marca 2006 r. i zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ. Liczy 47 państw-członków. Polska była członkiem Rady w latach 2006-2007 oraz 2011-2013. Rada Praw Człowieka stanowi najważniejsze forum  współpracy międzyrządowej w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Do jego zadań należy pomocy państwom w wypełnianiu zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i pomoc techniczną.

Zdjęcia (10)