W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zakończyły się obrady 44. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie

21.07.2020

W dniach 30 czerwca – 17 lipca 2020 r. w Genewie odbyła się 44. sesja Rady Praw Człowieka. Ze względu na pandemię COVID-19, Rada pracowała w tzw. formule hybrydowej łączącej fizyczny udział części delegatów w spotkaniach z uczestnictwem online. Była to druga sesja, w której Polska uczestniczyła jako państwo członkowskie w ramach swojej kadencji w latach 2020-2022.

Polska w Radzie Praw Człowieka

44. sesja Rady Praw Człowieka została w dużej mierze poświęcona problematyce praw kobiet. Jednocześnie, ze względu na pandemię COVID-19, do pierwszoplanowych kwestii należała sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na prawa człowieka zarówno w kontekście ograniczeń wprowadzanych przez władze państw w obszarze praw obywatelskich i politycznych, jak i w powiązaniu z sytuacją społeczną, gospodarczą czy humanitarną w krajach dotkniętych kryzysami wewnętrznymi lub konfliktami.

W ramach sesji odbyło się 30 dialogów interaktywnych oraz 7 paneli dyskusyjnych i debat tematycznych. Przedstawione zostało ponad 60 raportów dotyczących zagadnień tematycznych i sytuacji krajowych. Rada przyjęła 23 rezolucje - 7 w drodze głosowania i 16 konsensualnie. Ponadto Rada wyznaczyła 4 nowych specjalnych sprawozdawców: ds. konsekwencji dla praw człowieka w zakresie bezpiecznej dla środowiska gospodarki i unieszkodliwiania niebezpiecznych substancji i odpadów; ds. promocji i ochrony prawa do wolności opinii i wypowiedzi; ds. korzystania z najwyższych osiągalnych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego; ds. handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi.

Podczas sesji, polska delegacja wygłosiła wystąpienia narodowe w ramach interaktywnych dialogów, które dotyczyły: sytuacji praw człowieka na Białorusi oraz w Wenezueli. Polska zabrała także głos w dorocznej debacie na temat praw dziecka w aspekcie realizacji praw dzieci do zdrowego środowiska, w ramach panelowej dyskusji dot. wpływu, możliwości i wyzwań nowych technologii cyfrowych w zakresie promowania i ochrony praw człowieka, a także podczas dyskusji na temat praw kobiet w kontekście COVID-19.

Warto zaznaczyć, że tydzień przed rozpoczęciem 44. sesji zakończyła się poprzednia, 43. sesja Rady, która została wznowiona 15 czerwca po ponad 3-miesięcznym zawieszeniu spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19. Po wznowieniu obrad 43. sesji, Rada przyjęła 40 rezolucji.

Zdjęcia (8)