W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oświadczenie MSZ w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin

15.05.2020

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okazji obchodzonego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodzin

Front view of young family with two small children indoors in bedroom reading a book.

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku w rezolucji A/RES/47/237. Dzień ten stanowi okazję do przypomnienia fundamentalnej roli rodziny w społeczeństwie. Rodzina jest kluczową instytucją społeczną zapewniającą opiekę i bezpieczeństwo. Jest też źródłem norm, wartości i tradycji dla młodego pokolenia.


Od czasu przyjęcia Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin koncentrowały się na znaczeniu rodziny oraz polityki prorodzinnej w osiąganiu zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podkreślano, że polityka skupiająca się na zapewnieniu dobrobytu rodzinom przyczynia się do eliminacji ubóstwa i głodu, poprawy jakości edukacji, osiągania równości płci, a przez to do budowy zamożnego i szczęśliwego społeczeństwa. 


W ostatnim czasie, w obliczu pandemii COVID-19, to przede wszystkim rodziny ponoszą ciężar kryzysu, zmagając się z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi oraz finansowymi. 


Polska na forum międzynarodowym promuje tematykę prorodzinną, podkreślając rolę rodziny w uzyskiwaniu stabilności, promowaniu tradycyjnych wartości i ochronie praw człowieka. Nie zapominamy o potrzebie skupienia się na ochronie praw jednostek w rodzinie, zwłaszcza jej najsłabszych członków – dzieci czy osób starszych. 


W celu wzmocnienia działań na rzecz rodziny Polska połączyła swoje siły na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych z innymi państwami podzielającymi te wartości. W grudniu 2019 r. Brazylia, Polska, Stany Zjednoczone oraz Węgry ogłosiły inicjatywę „Partnerstwo dla Rodzin”. Jej celem jest promocja rodziny oraz polityki prorodzinnej na arenie międzynarodowej. Inicjatywa stanowi platformę ramową do prowadzenia dialogu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  


Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin „Partnerstwo dla Rodzin” wydało  oświadczenie, w którym wyraża solidarność z rodzinami w trudnym czasie pandemii. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła konieczność inwestowania w rodzinę, w jej zdrowie i dobrobyt. W oświadczeniu wezwano do wspólnych wysiłków w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji domowej, czy to wobec kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych czy starszych. 


Tekst oświadczenia „Partnerstwa dla Rodziny” dostępny jest poniżej. 
 

Materiały

Mdzn​_Dzień​_Rodzin​_Oświadczenie​_Partnerstwa​_dla​_Rodzin​_15​_maja​_2020​_r
Mdzn​_Dzień​_Rodzin​_Oświadczenie​_Partnerstwa​_dla​_Rodzin​_15​_maja​_2020​_r.pdf 0.23MB