W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

W Genewie zakończyły się obrady 47. sesji Rady Praw Człowieka

15.07.2021

W dniach 21 czerwca – 14 lipca 2021 r. w Genewie miała miejsce 47. sesja Rady Praw Człowieka. Ze względu na pandemię COVID-19, posiedzenia Rady zrealizowano niemal w całości w formie wirtualnej. 47. sesja Rady była piątą, w której Polska uczestniczyła jako państwo członkowskie w ramach swojej kadencji w latach 2020-2022.

47. sesja Rady Praw Człowieka

 

Podczas 47. sesji Rada Praw Człowieka przyjęła 25 rezolucji i 2 decyzje, wyznaczyła także 7 nowych Specjalnych Sprawozdawców. Z perspektywy Polski do najważniejszych rezolucji przyjętych podczas sesji należała prowadzona przez UE rezolucja dot. sytuacji praw człowieka na Białorusi, która przedłużyła mandat Specjalnej Sprawozdawczyni zajmującej się prawami człowieka w tym kraju o kolejny rok. Kolejną istotną inicjatywą UE była rezolucja nt. sytuacji praw człowieka w regionie Tigraj w Etiopii – to pierwsza rezolucja dotycząca tego konfliktu przyjęta przez Radę. W rezolucji Rada wyraziła m.in. zaniepokojenie doniesieniami o poważnych naruszeniach praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wezwała do wycofania się wojsk Erytrei z regionu Tigraj. Jednocześnie zwróciła się z prośbą do Wysokiej Komisarz Praw Człowieka o przedstawienie informacji na temat sytuacji w tym regionie podczas kolejnych dwóch sesji RPCz, a także o informowanie o rezultatach misji śledczej prowadzonej wspólnie przez Biuro Wysokiej Komisarz oraz Etiopską Komisję Praw Człowieka w Tigraj. Inne rezolucje przyjęte przez Radę w tej sesji dotyczyły m.in. sytuacji praw człowieka w Erytrei oraz Syrii,  sytuacji ludności Rohindża i innych mniejszości w Mjanmie  oraz szeregu zagadnień horyzontalnych: zmian klimatycznych, przeciwdziałania strukturalnemu rasizmowi, ochrony praw człowieka w Internecie oraz relacji pomiędzy prawami człowieka a nowymi technologiami.

Podczas sesji, polska delegacja wygłosiła wystąpienia narodowe w ramach interaktywnych dialogów, które dotyczyły m.in.: raportu Wysokiej Komisarz ds. Praw Człowieka nt. odpowiedzi państw na pandemię, praw kobiet, praw człowieka na Białorusi, sytuacji na Ukrainie oraz raportu okresowego Sekretarza Generalnego ONZ nt. praw człowieka na Krymie.  

Podczas interaktywnego dialogu ze Specjalną Sprawozdawczynią ds. sytuacji praw człowieka na Białorusi, p. Anaïs Marin, Polska wygłosiła w imieniu 46 państw (w tym wszystkich państw członkowskich UE) oświadczenie potępiające przymusowe lądowanie pasażerskiego samolotu w Mińsku w dniu 23 maja br. oraz wezwała władze Białorusi do natychmiastowego uwolnienia p. Ramana Pratasewicza, jego partnerki oraz wszystkich niesprawiedliwie przetrzymywanych, w tym więźniów politycznych.

Podczas trwania sesji Polska zorganizowała dwa wirtualne wydarzenia. Pierwsze z nich pt „Silenced rights, persecuted freedoms in Russia” dotyczyło ograniczania podstawowych wolności i praw społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Inicjatywa ta stanowiła kontynuację działań podjętych przez Polskę podczas wcześniejszej sesji RPCz, kiedy to Polska wygłosiła w imieniu 45 państw oświadczenie dot. pogarszającej się sytuacji praw człowieka w Rosji w kontekście aresztowania A. Nawalnego. Kolejne wydarzenie towarzyszące zatytułowane „Preventive Role of Human Rights Education in Fighting Negative Impact of Corruption”, zorganizowane zostało z inicjatywy Polski we współpracy ze Wspólnotą Demokracji, przy wsparciu państw-inicjatorów rezolucji dotyczącej negatywnego wpływu korupcji na korzystanie z praw człowieka (do grupy tej należy również Polska).

Kolejna sesja Rady Praw Człowieka odbędzie się w dniach 13 września – 1 października 2021 r.

Zdjęcia (9)