W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nikaragua

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do Nikaragui, między innymi w związku z niestabilną sytuacją polityczną.

MSZ stanowczo odradza uczestnictwo obywateli RP w jakichkolwiek demonstracjach – udział obcokrajowców w protestach jest w Nikaragui nielegalny. W przypadku wystąpienia demonstracji można się spotkać z problemem łączności telefonii komórkowej oraz dostępem do internetu.

Na terenie Nikaragui odnotowuje się wysoki poziom przestępczości pospolitej (kradzieże, napady rabunkowe). Celem ataków mogą być także cudzoziemcy.

Nikaragua leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie huraganami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • paszport - TAK
  • paszport tymaczsowy - TAK
  • dowód osobisty - NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie ma obowiązku wizowego przy wjeździe, przejeździe tranzytem i pobycie nie przekraczającym 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Na granicy musisz okazać bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży.

Jeżeli zostaniesz wydalony z któregokolwiek z czterech krajów regionu CA-4 obejmującego Salwador, Gwatemalę, Honduras i Nikaraguę otrzymasz równocześnie zakaz wjazdu na teren pozostałych państw CA-4.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

W przypadku podróży dziecka z osobą trzecią wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka, poświadczona notarialnie jeżeli przebywają lub będą przebywać w Nikaragui dłużej niż 90 dni lub są legalnymi rezydentami albo obywatelami Nikaragui. UWAGA: W przypadku podróży dziecka z jednym z rodziców również jest wymagane posiadanie zgody drugiego rodzica lub opiekuna(-ów), poświadczonej notarialnie. Zalecamy posiadanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka w każdym przypadku.

Zasady pobytu

Przekraczając granicę, należy okazać bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży. Po upływie 90 dni musisz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt.

Podróżując samolotem, będziesz musiał uiścić opłatę lotniskową przy wyjeździe w wysokości 15 USD od osoby. Opłata wjazdowa dla podróżujących drogą lądową wynosi 14 USD, opłata wyjazdowa to koszt 2 USD oraz 7-9 USD tytułem podatku turystycznego i migracyjnego, które mogą być wliczone w koszt biletu.

Prawo Nikaragui wymaga, aby obcokrajowcy zawsze przy sobie posiadali ważny dokument tożsamości poświadczający ich status imigracyjny (paszport lub nikaraguańską kartę pobytu). Władze mogą zażądać okazania dokumentów, a w przypadku ich braku zatrzymać, a nawet aresztować.

W Nikaragui istnieje obowiązek meldunkowy: kwestionariusz migracyjny wypełnisz podczas przekraczania granicy.

Wszystkie osoby, które wjeżdżają do kraju drogą lądową prywatnym pojazdem, przed podróżą muszą przesłać wniosek o wjazd na następujące adresy e-mail: preyes@migob.gob.ni  i requests@migob.gob.ni. Wniosek można pobrać online na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nikaragui.

Organem wydającym decyzję o przedłużeniu wizy turystycznej są Biura Organu Dyrekcji ds. Migracji i Cudzoziemców. Aby dokonać przedłużenia wizy, należy wypełnić formularz, załączając kopię strony paszportu z danymi osobowymi oraz strony ze stemplem wjazdowym i złożyć w ww. instytucji. Koszt przedłużenia wizy na 1 miesiąc wynosi 500 NIO (ok. 14,50 USD). Istnieje możliwość przedłużenia wizy o kolejne 90 dni.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane w momencie wystąpienia zdarzenia tzn. w przypadku wizyty lekarskiej zazwyczaj wymaga się pokrycia pełnej sumy poniesionych kosztów, a w razie potrzeby hospitalizacji szpitale wymagają wniesienia depozytu na poczet leczenia. W momencie potrzeby skorzystania z usługi medycznej lub ulegnięcia wypadkowi należy natychmiast powiadomić ubezpieczyciela, który powinien uruchomić procedury ubezpieczeniowe, a w sytuacji potrzeby hospitalizacji wskazać szpital, z którym posiada umowę na opiekę medyczną. Ubezpieczyciel powinien poinformować również, czy poszkodowany ma pokryć koszty we własnym zakresie, a następnie wystąpić o ich refundację, czy też koszty te zostaną pokryte bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Zalecane jest ubezpieczanie się dodatkowo w miejscowej instytucji INISER, która udziela zniżek grupom turystycznym.

Zdrowie

Nikaragua wymaga szczepienia przeciw żółtej febrze od podróżnego powyżej 9 miesiąca życia, tylko w przypadku przybycia z kraju, gdzie ta choroba występuje (między innymi Wenezuela, Trinidad i Tobago, kraje Afryki) w tym i tranzytu trwającego dłużej niż 12 godzin. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W Nikaragui stwierdzono nieliczne ogniska cholery i wirusa dengi, szczególnie na wybrzeżu karaibskim. W roku  2016 odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Zalecane jest stosowanie profilaktyki antymalarycznej. Zaleca się posiadanie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, wściekliźnie oraz durowi brzusznemu. Wodę należy pić wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu.

Wizyta lekarska, lekarstwa oraz hospitalizacja są płatne.

Podróżowanie po kraju

Nie jest honorowane polskie prawo jazdy. Nikaragua uznaje międzynarodowe prawo jazdy mimo, że nie jest stroną międzynarodowych konwencji o ruchu drogowym.

Należy wystąpić do policji drogowej o wydanie stosownego zezwolenia na prowadzenie pojazdów. Niezastosowanie się do tego wymogu, pozbawi cię prawa do prowadzenia pojazdu na terenie tego kraju.

W Nikaragui istnieje możliwość uzyskania międzynarodowego prawa jazdy przy pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców (La Asociación Internacional de Conductores) oraz Club Automobilisticó de Nicaragua.

Cło

Bez składania deklaracji można wwieźć lub wywieźć z kraju gotówkę lub równowartość w innych walutach lub czekach i instrumentach płatniczych, której równowartość nie przekracza 10.000 USD.

Nie ma restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów. Zabroniony jest wwóz broni palnej, gazu łzawiącego i pieprzowego.

Przewóz towarów innych niż bagaż osobisty w ilościach handlowych musi odbywać się środkami transportu dopuszczonymi do tego celu przez organ celny i zgodnie z przepisami ustanowionymi w regulaminie międzynarodowego lądowego tranzytu towarów.

W Nikaragui obowiązuje 15% podatek od usług i towarów z wyjątkami (np. nie dotyczy niektórych produktów rolnych produkcji krajowej).

Przepisy prawne

Zabronione jest posiadanie narkotyków, nawet na użytek osobisty.

Przydatne informacje

Taksówki z reguły nie mają taksometrów, cenę należy uzgodnić przed rozpoczęciem jazdy. Należy pamiętać, że zwyczajowo taksówkarze zabierają dodatkowe osoby w czasie przejazdu. Istnieją dwie lokalne aplikacje mobilne umożliwiające zamawianie transportu prywatnego: Ray Nicaragua i Aventon Tech.

Na walutę miejscową wymienić można jedynie dolary amerykańskie.

Napięcie w gniazdkach: 110 V/60 Hz, wtyczki i gniazdka typu A i B (Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych oraz reszcie krajów Ameryki Środkowej).

Przydatne telefony:

Nagłe wypadki  - telefon dla turystów: 101 i/lub 22774130 wew. 1173;

Policja: 118;

Czerwony Krzyż: 128.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}