W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Boliwia

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całe terytorium Boliwii, ze szczególnym uwględnieniem Santa Cruz de la Sierra, La Paz i Cochabamby ze wględu na liczne antyrządowe protesty. MSZ zaleca unikanie demonstracji, monitorowanie komunikatów lokalnych władz i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Na terenie Boliwii odnotowuje się wysoki poziom przestępczości pospolitej. Dochodzić może do kradzieży, napadów rabunkowych i napaści na tle seksualnym. Celem ataków mogą być także cudzoziemcy.

Szczególnie zagrożone mogą być wschodnie departamenty Boliwii (La Paz, Oruro, Uyuni). Oprócz pospolitych napadów rabunkowych i przypadków kradzieży zdarzają się tam agresywne zachowania miejscowej ludności, zwłaszcza na prowincji. Częste napady odnotowuje się na atrakcyjnym szlaku turystycznym z La Paz do Yungas. Niebezpieczny jest nizinny obszar Chapare, położony na północ od Santa Cruz. Region ten znany jest z intensywnej uprawy koki, na czym korzystają także organizacje przestępcze . W dużych miastach należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego (place, muzea, kościoły, targi, dworce) ze względu na częste kradzieże dokumentów i mienia osobistego. Zdarzają się przypadki okradania turystów przez osoby podające się za policjantów i posługujące się fałszywymi dokumentami tożsamości lub legitymacjami policyjnymi.

Możliwe są również demonstracje, strajki i blokady głównych dróg.

Warto mieć przy sobie fotokopię paszportu, najlepiej poświadczaną przez Ambasadę RP w Limie.

W rejonach górskich i selwie (marzec - listopad) regularnie występują silne opady i powodzie.

Boliwia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy udający się do Boliwii są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytu do 90 dni. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.

Boliwia nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce. Osoby udające się na okres dłuższy niż 3 miesiące winny ubiegać się o wizę w Ambasadzie Boliwii w Berlinie.

Podczas wjazdu do kraju wręczany jest specjalny formularz wjazdowy, tzw. Tarjeta Andina, który należy zachować i bezwzględnie zwrócić przy wyjeździe (jego utrata przedłuża odprawę na granicy).

Ubezpieczenie

Nie jest obowiązkowe, należy jednak pamiętać, że w razie wypadku trzeba pokryć wszelkie koszty medyczne. Zalecane jest wykupienie polisy, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisy polskich towarzystw są powszechnie uznawane). Ponadto zalecane są odpowiednie ubezpieczenia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakarstwo i inne sporty wysokiego ryzyka.

Zdrowie

Żółta febra. Podróżni przybywający z krajów, w których występuje ryzyko zakażenia tą chorobą powinni posiadać ważny certyfikat szczepienia (dot. osób pow. 1 roku życia). Szczepienie przeciwko żółtej febrze jest także zalecane osobom podróżującym po terenach położonych poniżej 2300 m n.p.m. tj. departamenty: Beni, Pando and Santa Cruz, jak również niektóre regiony departamentów Chuquisaca, Cochabamba, La Paz i Tarija. Zalecamy zapoznanie się z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.

Malaria i denga. Umiarkowane zagrożenie występuje na terenach położonych poniżej 2500 m. n.p.m. zwłaszcza w dżungli na wschodzie i północy kraju, tj. departamenty Beni, Pando, Santa Cruz. Zalecamy zapoznanie się z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia.

Zika. W roku 2015 i 2016 odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Chagasa. Na większości obszarów górskich występuje ryzyko zakażenia chorobą Chagasa, przenoszoną przez pluskwiaki.

Choroba wysokościowa. Wschodnia część Boliwii leży na obszarze wysokogórskim (np. stolica La Paz na wysokości ok. 4000 m n.p.m.). Trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia w tamtym rejonie objawów choroby wysokościowej (soroche), takich jak bóle głowy, jamy brzusznej i torsje. Objawy te na ogół ustają po mniej więcej dobie, jednakże osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem podróży. By uniknąć efektu soroche lub przynajmniej go złagodzić, należy przestrzegać odpowiedniej diety (posiłki lekkostrawne, bez mięsa, mleka i alkoholu) na jeden dzień przed przyjazdem i w pierwszym dniu pobytu w rejonie wysokogórskim.

Opieka lekarska. W większych miastach turyści mogą korzystać z ogólnie dostępnej pomocy i opieki lekarskiej, nie zawsze jednak jest ona na wysokim poziomie. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi 25 USD, wizyta u dentysty kosztuje 30 USD, doba w klinice prywatnej: 60-100 USD.

Podróżowanie po kraju

Przed decyzją o podróży, zapoznaj się z działem „bezpieczeństwo”. Poza tym nie ma ograniczeń urzędowych.

W całym kraju znajduje się bardzo dużo punktów kontroli antynarkotykowej.

Drogi w Boliwii są niebezpieczne ze względu na warunki terenowe i zły stan nawierzchni. Zaleca się uważnie wybierać linie autobusowe, zwracając uwagę na stan techniczny pojazdów.

Działa linia kolejowa łącząca południe i wschód Boliwii z Argentyną (z pominięciem stolicy La Paz). Częste są przypadki odwoływania lotów.

Podczas podróży po Boliwii należy liczyć się również z utrudnieniami w transporcie mogącymi wynikać z warunków klimatycznych (zwłaszcza w porze deszczowej w miesiącach grudzień - kwiecień częste są lawiny błotne, osunięcia dróg i mostów itp.) oraz złego stanu technicznego środków transportu.

Cło

Nie ma ograniczeń i regulacji prawnych dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy w kwocie mniejszej niż 10 tys. USD na osobę (większe kwoty lub ich równowartość, np. w papierach wartościowych, należy zadeklarować podczas przekraczania granicy). Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie obowiązujących. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące transportu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Wywóz wyrobów rzemiosła artystycznego i ludowego poddany jest kontroli. Zabronione jest wywożenie dóbr kultury o znacznej wartości, w szczególności archeologicznej, bez specjalnych zezwoleń. Przy zakupie wyrobów artystycznych imitujących wyroby kultur prekolumbijskich należy zachować dowód transakcji (niektórzy rzemieślnicy stosują charakterystyczne oznaczenia swoich wyrobów). Podczas zakupu roślin (np. orchidee), lub eksponatów przyrodniczych (gabloty z owadami) należy zachować dowód transakcji, jak również skonsultować ze sprzedawcą ew. kwestię odpowiednich zezwoleń władz na wywóz tych rzeczy z kraju. Surowo zabroniony jest przemyt substancji odurzających.

Przepisy prawne

Kraj od dawna zmaga się z problemem nielegalnej produkcji kokainy. Dlatego próby przemytu narkotyków przez osoby indywidualne są tutaj karane surowym więzieniem. Należy ponadto wystrzegać się jakichkolwiek konfliktów z miejscowym prawem - cudzoziemiec jest często bezradny wobec skomplikowanego systemu sądowniczego, jak również postępowania niektórych przedstawicieli policji. Uwaga: w niektórych regionach kraju funkcjonuje system tzw. sprawiedliwości wspólnotowej (justicia comunitaria), według którego sprawiedliwość wymierzana jest przez lokalną społeczność. Od 2009 roku justicia comunitaria jest uznana za równą państwowemu systemowi sądowniczemu. W praktyce justicia comunitaria nierzadko oznacza dokonywanie samosądów, których ofiarami mogą paść także turyści.

Przydatne informacje

Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
Pieniądze najbezpieczniej wymieniać w hotelach i kantorach wymiany walut. Należy unikać osób proponujących wymianę na ulicy. 

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}