W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stypendium Stefana Banacha

28.05.2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2021/2022

1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2021/2022. Jest to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej umożliwiający obywatelom krajów rozwijających się podjęcie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program jest rezultatem połączenia dotychczasowych programów stypendialnych: Programu im. I. Łukasiewicza oraz Programu im. S. Banacha. Jest to inicjatywa realizowana w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej przy współpracy MSZ i MEiN.

Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MEiN w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Obywatele krajów Europy, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej mają możliwość podjęcia studiów również w dziedzinie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta. Przewidziano również możliwość uczestnictwa w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (ścieżka polskojęzyczna) lub letnim kursie języka i kultury polskiej (ścieżka anglojęzyczna

Nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 (Warszawa). Zainteresowani udziałem w Programie wysyłają zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wśród kryteriów oceny merytorycznej wniosków została uwzględniona możliwość przedstawienia przez kandydata na stypendystę rekomendacji placówki dyplomatyczno-konsularnej. Szczegółowe informacje, w tym ogłoszenie o naborze, dokumenty do pobrania oraz link umożliwiający złożenie wniosku o udział w programie dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha. W załączeniu przekazuję dodatkowe materiały promocyjne nt. Programu przygotowane przez NAWA. Pytania związane z Programem należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: banach@nawa.gov.pl.