W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Prokuratura zaskarża rażąco niski wyrok 5 lat pozbawienia wolności dla pedofila

16.02.2021

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim skierowała apelację od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z 14 października 2020 roku, skazującego nauczyciela, który dopuścił się przestępstw o charakterze pedofilskim na karę 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zarzucił rażącą niewspółmierność kary orzeczonej wobec sprawcy, domagając się jednocześnie kary 12 lat pozbawienia wolności.

Grafika przedstawiająca młotek sędziowski

Okoliczności sprawy

Oskarżony to lektor konwersacji z języka angielskiego w jednej ze szkół podstawowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Mężczyzna wykorzystując zaufanie wynikające z relacji lektor - uczeń, w latach 2017 i 2018 dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec 26 uczennic, w stosunku do niektórych nawet kilkukrotnie. Pokrzywdzone nie miały ukończonych 15 lat.  Do czynów tych dochodziło  podczas lekcji języka angielskiego. Na zabezpieczonych w mieszkaniu oskarżonego nośnikach  ujawniono liczne pliki zawierające treści pornograficzne. Ponadto oskarżony dopuścił się również naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego pokrzywdzonego poprzez uderzenie jego głową o ławkę.

Wyrok sądu I instancji

Wyrokiem  z 14 października 2020 roku  sąd  uznał oskarżonego winnym zarzuconych  mu przestępstw i wymierzył karę łączną 5 lat pozbawienia za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także posiadanie pornografii z udziałem  małoletnich oraz za przestępstwo naruszenia  nietykalności cielesnej.

W związku ze skazaniem za przestępstwa nadużycia zaufania i dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 lat, sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci obowiązku  poddania się terapii dla sprawców  przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Ponadto sąd orzekł wobec sprawcy dożywotni zakaz wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wychowywaniem, opieką i edukacją osób małoletnich,  zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi w jakikolwiek sposób i zakaz  zbliżania się do nich na odległość krótszą niż 50 metrów przez okres 10 lat.

Rażąco niska kara

Wyrok został zaskarżony w części dotyczącej orzeczonych wobec oskarżonego poszczególnych kar jednostkowych oraz kary łącznej.    

W  ocenie prokuratora kary te są rażąco niewspółmierne. Jak wskazano w apelacji, sąd  nie uwzględnił licznych okoliczności obciążających, w tym bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów, jak i stopnia winy oskarżonego,  działającego z pełną premedytacją przez okres dwóch lat. Mężczyzna planował przestępcze działania wobec  małoletnich pokrzywdzonych,  nadużywając  pozycji wynikających z  relacji  uczeń -  nauczyciel. Przy wymiarze kar  nie uwzględniono działania oskarżonego z niskich  pobudek, a przede wszystkim nie uwzględniono rozmiaru krzywdy wyrządzonej pokrzywdzonym. W toku postępowania oskarżony  nie   wyraził skruchy ani żalu z  powodu czynów jakich dopuścił się wobec pokrzywdzonych,   a które mogą mieć wpływ na ich przyszłe życie. Jak podkreślono część z pokrzywdzonych wciąż walczy z traumą i pozostają pod opieką specjalistów.

W apelacji podniesiono, że kary  o tak  niskim  wymiarze nie spełniają   zarówno  celu zapobiegawczego i wychowawczego w stosunku do oskarżonego, jak też celu w zakresie prewencji ogólnej.

Prokurator domaga się zatem orzeczenia kary łącznej 12 lat pozbawienia wolności, uznając że tylko taka kara będzie adekwatna do bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości popełnionych przez sprawcę czynów oraz spełni swoje ustawowe cele.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku