W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przydatne strony z adresami

04.08.2021

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej


2.    Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

3.    Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

4. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

5.    Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

6.    Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

7.    Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizatorzy programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

8.    Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

9.    Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

10.    Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

11.    Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi
na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0
 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.08.2021 09:43 Roman Urbański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Roman Urbański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przydatne strony z adresami 1.0 04.08.2021 09:43 Roman Urbański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}