W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprawa Działu ds. Cyberprzestępczości i Nowoczesnych Technologii Wykrywczych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dotycząca sfingowania porwania i złożenia fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

13.01.2021

temida2

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia wobec podejrzanych, którzy poprzez szereg działań upozorowali uprowadzenie jednej osoby, tj. o czyny z art. 238 kk w zw. z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 233 § 1 kk w zb. z art. 235 kk w zb. z art. 18 § 1 kk 2 kk w zw. z art. 271 § 1 kk 1 kk w zb. z art. 287 § 1 kk 1 kk w zb. z art. 190 a § 1 kk 2 kk w zw. z art. 11 § 1 kk 2 kk i inne.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia wobec 5 podejrzanych.

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego ustalono, iż jeden z podejrzanych sporządził zawiadomienie o przestępstwie gróźb karalnych, których adresatem miał być on oraz jego żona. Rzekome groźby wspólnie z żoną miał otrzymywać w drodze wiadomości tekstowych SMS oraz od kierowcy samochodu marki BMW, który miał zajechać mu drogę.  Grożący miał w ten sposób skłonić podejrzanego do odstąpienia od złożenia w toczącym się przed sądem wyjaśnień obciążających znane mu osoby. Powyższe działania podejrzany podjął w celu skierowania na inne osoby podejrzeń związanych z rzekomym jego uprowadzeniem. Przygotowane i podpisane przez podejrzanego zawiadomienie zostało następnie złożone w jednej ze szczecińskich Prokuratur przez jego ojca.

Po dwóch dniach ojciec oraz żona podejrzanego udali się na jeden ze szczecińskich Komisariatów Policji by złożyć zawiadomienie o zaginięciu podejrzanego, wskazując na możliwość  jego uprowadzenia, inicjując tym samym podjęte na szeroką skalę przez policję oraz prokuraturę czynności poszukiwawcze. Kilkukrotnie przesłuchani w związku z tą sprawą wskazali nieprawdziwe okoliczności dotyczące zaginięcia podejrzanego oraz bezskutecznych próbach nawiązania z nim kontaktu.  Ponadto by upozorować swoje porwanie podejrzany pozostawił także porzucony, poza miastem na poboczu drogi należący do niego i jego żony samochód.

Jak ustalono w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania przygotowawczego podejrzany zorganizował i podjął te działania wspólnie i w porozumieniu ze współdziałającymi z nim podejrzanymi w celu uniknięcia odbycia orzeczonej wobec niego w innej sprawie kary pozbawienia wolności. Mężczyzna zamierzał ukryć się pod fikcyjną tożsamością, posługując się przy tym podrobionym dowodem osobistym. W tym celu między innymi wynajął na fałszywe dane mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim, okazując przy tym uprzednio podrobiony dokument z własnym zdjęciem.  

Nadto oskarżony ustalił sposób działania innych zaangażowanych w ten proceder podejrzanych. Między innymi nakłonił za pośrednictwem swojej znajomej - ekspedientkę jednego ze szczecińskich sklepów do zarejestrowania karty telefonicznej pre-paid na dane osoby, która nie była jej faktycznym użytkownikiem, a która następnie została wykorzystana do wysłania wiadomości z groźbami karalnymi na należący do niego telefon oraz telefon jego żony.

Podejrzany z dwójką współpodejrzanych uzgodnił także treść złożonego przez nich zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, co wiązało się także ze złożeniem przez nich fałszywych zeznań odnoszących się do okoliczności dotyczących jego  zniknięcia oraz faktycznego miejsca pobyt.

Podczas przeszukania wynajętego przez podejrzanego mieszkania funkcjonariusze Policji ujawnili m.in. podrobione dokumenty, telefony komórkowe oraz szereg kart SIM, którymi mężczyzna posługiwał się w czasie gdy się ukrywał.

Podjęte przez prokuraturę i Policję działania doprowadziły do przełomu w tej sprawie i procesowego potwierdzenia jednej z przyjętych tez o upozorowaniu pozbawienia wolności i uprowadzenia podejrzanego. Rzekomo uprowadzony mężczyzna pomimo, że przeprowadził się do innej miejscowości, zmienił swój wizerunek, posługiwał się fałszywym dokumentem tożsamości został przez funkcjonariuszy Policji zatrzymany  na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Działania prokuratury i funkcjonariuszy Policji doprowadziły do zatrzymania wszystkich związanych z tym procederem podejrzanych ( lat  64, 41, 37, 30, 20 ).

Wobec jednego z podejrzanych, który upozorował własne uprowadzenie na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji oraz zakaz kontaktowania się z współpodejrzanymi.

Nadto w toku postępowania na mieniu podejrzanych Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego.

Aktualnie za zarzucane podejrzanemu przestępstwa m.in. na podstawie art. 233 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy do 8 lat.